La brigada municipal construïx noranta noves rampes per a minusvàlids en el nucli urbà

La brigada municipal construïx noranta noves rampes per a minusvàlids en el nucli urbà

 

La brigada construïx noranta noves rampes.

Durant els mesos d'abril i maig els encreuaments de carrers en el barri Hostalets han presentat una activitat extraordinària: tanques provisionals, xicoteta maquinària ací i allà, i la brigada municipal d'obres i serveis intervenint dia a dia en distints cantons. El motiu de tanta activitat no és un altre que la realització d'una nova fase en el pla d'eliminació de barreres arquitectòniques que està portant a terme l'àrea d'urbanisme del nostre Ajuntament: “en el primer semestre d'enguany tenim previst construir noranta rampes per a minusvàlids en distintes zones del nucli urbà, totes elles portades a terme per oficials i peons d'obres de la brigada municipal”. Les paraules de Toni Sesé, l'arquitecte tècnic municipal, resumix un projecte en què l'Ajuntament invertirà al voltant de 36.000 euros, per a realitzar en tots els casos actuacions semblants: llevar els rastells, el paviment i la solera existents; col·locar un nou rastell; executar una solera adaptada a la nova pendent; i, finalment, pavimentar amb taulells antilliscants. “Cal tindre en compte que l'altura dels rastells i els tipus de taulells són distints en cada zona del nucli urbà. No obstant això, des d'urbanisme hem optat per unificar les rampes, col·locant en totes elles el mateix tipus de taulell antilliscant”. Les primeres rampes que va escometre la brigada municipal van ser el catorze del carrer Alacant. Actualment estan treballant en les seixanta-dos del barri Hostalets i durant el mes de juny es construiran altres catorze en el carrer Palau i adjacents. Són rampes per a minusvàlids i ells són els primers beneficiats, però no els únics: a partir d'este estiu passejar els més xicotets en les seues cotxets o carregar amb el carro de la compra seran tasques menys molestes per a molts dels nostres veïns.

L'Ajuntament invertirà 36.000 euros.

02 Juny 2003
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres