Dos models d'ensenyança: intercanvi entre els alumnes de l'institut de Puçol i Jarvenpää Lukio a Finlàndia

L'Institut d'Educació Secundària de Puçol ha conclòs la primera fase de l'Intercanvi amb el Jarvenpää Lukio de Finlàndia, projecte que s'inserix en el Pla d'internacionalització del Centre, una necessitat que exigix l'obertura de nous horitzons en el terreny educatiu amb l'objectiu de millorar les capacitats formatives tant d'estudiants com de professors.

Amb el suport del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) ha sigut possible el desenvolupament d'un programa que aconseguix diverses vessants: l'estança dels nostres alumnes a Finlàndia durant un període de dos mesos, la recepció d'alumnes finlandesos que també han cursat els seus estudis en l'IES Puçol amb idèntica duració i, finalment, l'intercanvi d'experiències educatives entre professionals de l'ensenyança d'ambdós països.

A més de marcar-nos uns objectius que pogueren repercutir acadèmicament en els nostres alumnes, la nostra pretensió última ha consistit a oferir-los una oportunitat de creixement a nivell personal; es tractava de potenciar la seua autonomia i fer créixer la responsabilitat enfront de les tasques quotidianes i els estudis. Saber autogestionar el temps i disfrutar d'una cultura nova era l'objectiu clau de l'experiència. La multiculturalitat i el respecte al diferent s'assimilen millor des de la perspectiva de l'aprenentatge com “estranger".

La Direcció de l'IES Puçol va decidir dur a terme esta experiència ja que comptava amb el suport del CEFIRE i la Conselleria d'Educació. En ambdós casos se'ns van proporcionar totes les garanties i el suport necessari per a posar en marxa una experiència nova i de gran valor educatiu. Érem conscients que estàvem contactant amb un dels centres més prestigiosos de Finlàndia, sent este un país de referència a Europa com a model d'èxit escolar i els alumnes triats afortunadament van ser capaços d'aprofitar esta oportunitat única.

Quan es realitzen programes d'este tipus, tota la comunitat educativa està implicada: els professors que tutorizan als alumnes que se'n van i els que s'ocupen dels que arriben, els companys de classe que es mantenen sempre en contacte a través de videoconferències i missatges electrònics, el professorat que ha d'adaptar-se a la nova situació dels seus alumnes, els equips directius que s'encarreguen d'organitzar, supervisar i vetlar per l'èxit de l'experiència... I el procés ha resultat altament satisfactori.

Com a clausura perfecta d'esta primera fase del projecte, hem pogut conéixer personalment a Marja-Liisa Lehtiniemi, directora del Jarvenpään Lukio, i a Marjo Uotila, professora de castellà i anglés en el mateix centre, els que ens han visitat acollint-se al Jobshadowing (observació de pràctiques professionals) del projecte Erasmus +.

La seua estança amb nosaltres ha suposat un feedback inestimable de tot el projecte, hem tingut l'oportunitat de posar en comú les característiques d'ambdós sistemes educatius i al seu torn hem gestionat la continuïtat d'esta connexió. En definitiva, ha quedat patent el gran impacte que l'experiència ha tingut en els alumnes i les seues famílies, però també, i de manera molt significativa, en els centres participants.

A més, a nivell de l'administració, les directores i professores hem mantingut una exhaustiva entrevista en la Direcció territorial d'Educació amb inspectors, directius del CEFIRE i assessors de Plurilingüisme, d'Escola inclusiva i Transició per a discutir sobre el paper de les administracions en estos programes, les diferències i similituds entre l'educació a Espanya i a Finlàndia, les competències dels directors, el rol de les famílies, l'efectivitat real del plurilingüisme i altres aspectes socioeducatius que influïxen en la formació dels nostres jóvens.

Per a donar continuïtat a este projecte d'internacionalització comptem amb plataformes europees (eTwinning, OAPEE…) que ens mantindran connectats amb cultures, si bé diferents, amb un objectiu comú: l'educació integral de xics i xiques que seran els professionals del futur; comptem també amb la motivació dels nostres alumnes per a incrementar el seu bagatge cultural i la voluntat dels nostres professors per a ajudar-los.

Una experiència altament gratificant per quant que l'IES Puçol ha ampliat els seus horitzons i hi ha establit una via de comunicació la continuïtat de la qual serà a partir d'este moment una de la nostra metes.

Informa: Directora de l'IES Puçol | Fotos: Alumnes IES Puçol

1057-finlandesas-instituto-1

30 Desembre 2014
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres