Opinió del PSOE del ple del 27 d'octubre: “Difama que alguna cosa queda! O La culpa és sempre de l'altre!”

Esta és l'opinió del PSOE del ple d'octubre, titulada Difama que alguna cosa queda! O La culpa és sempre de l'altre! Tal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

De nou hem assistit a un ple sense control, un ple en què preval la desqualificació, el desacatament a l'autoritat per membres de l'equip de govern del Partit Popular, i una total  descoordinació i falta d'autoritat  per part de la Sra. Alcaldessa, per a qui últimament no li resulta gens fàcil controlar als seus.

L'arbitrarietat i el desorde ha arribat fins a tal punt que ja es confonen els papers, de manera que en el torn de precs i preguntes, destinat de manera específica al control de la gestió del govern per part de l'oposició, la Sra. Carceller va aprofitar per a realitzar una pregunta perversa, malintencionada i clarament difamatòria.   

ÉS EL SEU ESTIL!!

La veritat és que en un ple cal mesurar molt les paraules i no es pot, no s'ha de realitzar una pregunta amb tanta maldat, tant de rancor i fora de context, perquè hi ha el perill de quedar en ridícul davant de la realitat  dels fets.

Servisca este preàmbul per a respondre des d'ací a la Sra. Carceller, qui es va permetre acusar els membres de Joventuts Socialistes per realitzar una col·lecta destinada als malalts de càncer. La Sra. Carceller posava en tela de juí l'existència d'altres fundacions a més de la coneguda Associació Espanyola contra el Càncer i amb això posava en dubte la legitimitat i la finalitat de l'acte solidari dels jóvens que el passat 19 d'octubre van col·laborar amb AMMCOVA(Associació de dones afectades pel càncer de mama).

No és de rebut sembrar dubtes sense fonament cap a jóvens que dediquen el seu temps lliure a ajudar als altres, sobretot quan es tracta de recolzar persones que han patit una malaltia les seqüeles de la qual requerixen ajudes de tipus social, psicològic i medicoassistencial. Els Socialistes i les seues Joventuts no discriminem a les diferents fundacions, acudim a la crida de qui ens necessita, ja siga AECC, AMMCOVAo qualsevol altra que oferisca garanties de legitimitat i legalitat.

Però ja sabem el modus operandi de la portaveu  del grup popular, que no és un altre que Difama que alguna cosa queda!! Amb les seues intervencions tan sols ens demostra el seu nul tarannà democràtic, la seua superba i el seu despotisme. Amb la seua manera de fer política, ella mateixa s'autodefinix i s'autodesqualifica.

En un altre orde de coses, explicarem com la credibilitat de l'equip de govern municipal és més que qüestionable i podríem dir que inversament proporcional a les seues actituds prepotents.

Resulta penós comprovar com el PP intenta justificar els seus errors i inclús descarregar-se de culpa quan és evident la seua nefasta gestió. Baste com a mostra la ficada de pota en l'assignació de tasques als jóvens estudiants que van accedir a llocs de La Dipu et beca en determinats espais de l'Ajuntament durant este estiu.

Sabem que va haver-hi una inspecció de treball a becaris que desempenyoraven treballs sense l'assistència dels funcionaris titulars. Este fet és absolutament irregular i si el que es pretenia era estalviar-se gastos de personal, s'estava produint un clar abús cap als becaris, la comesa del qual no és un altre que el d'ampliar els seus coneixements com a estudiants amb la tutorització d'un professional.

És obvi que una persona que rep una beca d'aprenentatge necessita que “algú” li ensenye, per tant pareix també obvi que esta tasca la desenrotlle presencialment un funcionari i no que l'aprenent cobrisca íntegrament un lloc de treball, que és en definitiva el que ha ocorregut, amb la qual cosa s'ha conculcat clarament el concepte de becari per a establir una relació laboral inexistent.

Resulta absolutament indignant que el PP no reconega els seus errors i eludisca la part de culpa que hauria d'assumir per això. D'esta manera, la portaveu del PP de Puçol, en un ostentació d'arrogància, s'atrevix a descarregar les seues responsabilitats ni més ni menys que en el possible o possibles denunciants, obviant que són els propis becaris les víctimes d'un engany des del punt de vista laboral i formatiu.

En definitiva, el PP continua actuant sense respecte, sense orde, però amb prepotència i així no se solucionen els problemes dels ciutadans, sinó que s'agreugen cada vegada més, però... què els importen a ells els ciutadans! Per això quan els Socialistes proposem mocions com la creació d'un Pla de rehabilitació d'edificis de vivendes, o quan ens centrem en la necessitat modificar la política de concessió de beques, el PP vota en contra què més els dóna que els nostres estudiants hagen d'abandonar la Universitat per falta de recursos econòmics! Mentres els seus fills puguen accedir a les universitats privades, l'altres no té sentit.

Continuem retrocedint en drets i en llibertats perquè el govern actual ha decidit convertir l'educació en una qüestió d'elit i els polítics del nostre poble ho recolzen.

Davant de la ineficàcia de la gestió del PP en tots els àmbits, caldrà anar pensant ja en un canvi profund de pensament i d'acció, en cas contrari esta societat es veurà abocada a una regressió sense precedents i molt difícil de recuperar. No podem, no hem de permetre tirar per la borda allò que s'ha aconseguit en estos últims anys de democràcia. Encara queda un gran camí per recórrer en direcció a una societat més igualitària, més solidària, més justa, més lliure.

Una opinió del Grup Municipal Socialista

09 Desembre 2014
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres