Al col•legi amb autobús, però amb seguretat: la Policia Local inspecciona els vehicles de transport escolar per a comprovar el compliment de tots els requisits que marca la llei de transport escolar i de menors

Les assegurances obligatòries, l'antiguitat dels vehicles, l'acompanyant qualificat, les hores treballades pels conductors o els cinturons de seguretat són alguns dels elements que la Policia Local ha estat inspeccionant, entre l'11 i el 15 de novembre, en els autobusos que transporten alumnes als col·legis de Puçol, per a garantir el compliment estricte de la llei.

La Policia Local de Puçol, entre l'11 i el 15 de novembre, ha efectuat una campanya de vigilància i control del transport escolar i de menors en el nostre municipi. La campanya té com a objectiu vigilar el compliment de les condicions en què es desenrotlla la dita activitat, regulades bàsicament pel Reial Decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, tant per part dels conductors com en els vehicles utilitzats, per a garantir més seguretat dels escolars en els seus desplaçaments des dels seus domicilis fins als centres educatius i viceversa.

Per a això, s'ha procedit a comprovar les autoritzacions i documents que han de tindre per a la prestació del servici, així com l'obligatorietat que els menors vagen acompanyats per una persona degudament qualificada, antiguitat màxima dels vehicles destinats a este tipus de transport, assegurança de responsabilitat civil il·limitat, temps de conducció, elements de seguretat (extintors, martells trencacristalls, cinturons de seguretat…), entre altres condicions tècniques que han de complir, de conformitat amb la normativa aplicable.

Informa i fotos: Policia Local de Puçol

1189-policia-revisa-transporte-2

20 Novembre 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres