La brigada municipal s'ocupa de formigonar l'entrada posterior al mercat, on es troba l'accés dels clubs i associacions que tenen allí la seua seu, amb l'objectiu que tots respectem eixa zona verda

És una actuació urbanística realitzada íntegrament per la Brigada Municipal d'Obres i Serveis, no ha tingut més cost econòmic que el treball i material de què habitualment utilitzen per a manteniment i, no obstant això, l'entrada posterior al mercat, on tenen la seu uns quants clubs i associacions, des del 15 de novembre és una altra cosa.

L'entrada posterior al Mercat Municipal servix per a accedir al primer pis, on tenen la seua seu alguns clubs i associacions de la població: festers, penyes i comissions taurines, entre altres. A pesar d'estar junt amb una zona verda, eixe racó s'havia convertit en una zona bruta i plena de papers i caques de gos.

La intervenció de la brigada municipal, amb el formigonat de la zona enfront de la porta que dóna accés al mercat, servirà per a convertir-la en la continuació natural de la zona enjardinada... i de pas l'objectiu és que servisca per a conscienciar tots els veïns que no és un xicotet abocador, sinó un accés per a molts col·lectius locals.

Han treballat quatre persones realitzant totes les tasques precises per a formigonar eixe entorn, que queda junt amb un xicotet jardí”, explica Manuel Reyes, responsable de la brigada. “La tasca de tirar el formigó s'ha realitzat en un sol dia, encara que també cal comptar el treball de preparació dels materials i del terreny. En tot cas, no ha calgut realitzar una inversió extra: tot s'ha fet amb personal i materials de les tasques de manteniment que realitzem dia a dia des de la brigada municipal”.

Finalitzada l'actuació urbanística, només queda la segona fase: la conscienciació cívica per part de tots els veïns. És una zona verda i d'oci per a tots: les caques de gossos, per favor, cada un arreplega les seues. Gràcies.

Informa: Sabín | Fotos: Sergio Maestro

mas-fotos facebook

1173-hormigonado-mercado-8

17 Novembre 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres