Estos són els serveis que pots realitzar en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Estos són els serveis que pots realitzar en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

 

Obres de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Per a tots aquells que encara dubteu si l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) pot ajudar-vos a resoldre els vostres tràmits, heus ací una llista dels principals serveis que l'oficina està realitzant des de la seua inauguració, el dimecres 16 d'abril. 1. Registre d'entrada i eixida de documents. 2. Tramitació d'instàncies. 3. Tramitació d'altes i baixes del padró d'habitants i canvis de domicili. 4. Emissió de volants d'empadronament. 5. Informació sobre els diferents procediments que es tramiten en l'ajuntament, ressenyant la documentació que han d'aportar els interessats. 6. Informació sobre la gestió urbanística que es troba en període d'informació publica. 7. Informació sobre les ordenances municipals i expedició de còpies. 8. Informació sobre procediments de selecció de personal de l'ajuntament. 9. Servei de reclamacions, queixes i suggerències. 10. Emissió de còpies de plans. 11. Informació general sobre qüestions municipals i temes en general d'interés per als veïns del municipi. 12. Expedició de duplicats de rebuts. 13. Gestió de domiciliacions bancàries. 14. Sol·licitud de duplicats de rebuts ja pagats. 15. Canvis de titularitat de rebuts d'impostos municipals. 16. Expedició d'autoliquidacions d'impostos i taxes. 17. Informació de butlletins oficials. 18. Punt informàtic d'autoconsulta pel mateix interessat per mitjà de connexió a Internet. 19. Cens caní municipal. 20. Registre d'associacions municipals. 21. Gestió del tauler d'edictes. 22. Registre de bans. 23. Gestió d'expedients de “bous al carrer”. 24. Gestió de cites per a reunions amb regidors. 25. Compulsa de documents.

L'OAC va ser inaugurada el 16 d'abril.

01 Maig 2003
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres