Article d'Unió, Progrés i Democràcia del mes de març: “De què parlem quan parlem de transparència”

Article d'Unió, Progrés i Democràcia del mes de març: “De què parlem quan parlem de transparència”

El ple del 26 de març del 2012 va modificar el Reglament de Mitjans de Comunicació Local, aprovat en 2008, per a permetre la publicació d'un article mensual en la web municipal als partits polítics que es van presentar a les eleccions municipals i no van aconseguir representació en l'ajuntament. Este és el text d'Unió, Progrés i Democràcia del mes de març, titulat “de què parlem quan parlem de transparència”.

En el passat ple del mes de febrer en el torn de precs i preguntes, UPiD va fer un prec sol·licitant que haguera una major transparència en les decisions del nostre govern municipal. Ens va respondre l'alcaldessa que Puçol és una població amb molta transparència com pot apreciar-se en les publicacions digitals de la pàgina web de l'ajuntament. Nosaltres diem que si el concepte de transparència que té el PP és que de penjar el pressupost de l'ajuntament i les ordenances fiscals del passat any ja es té transparència, la seua visió és molt miop.

El pressupost de l'ajuntament és un informe tècnic que si no s'explica o es fa una aportació major que el detalle, no anem a entendre'l la immensa majoria dels ciutadans. Per posar un exemple, dir que es preveuen gastar 4.739.713,71 € en béns corrents i servicis sense desglossar les partides i les quantitats corresponents a cada apartat ens va a dir molt poc o res als ciutadans corrents.

En UPiD quan parlem de transparència, parlem de conéixer què fan i com fan la gestió dels recursos públics els nostres governants, amb una informació accessible i actualitzada i estar formulada de manera comprensible, si no és així la transparència es torna opaca.

Sra. alcaldessa, en UPiD creiem que Puçol no arriba els mínims exigibles en esta matèria, no ens fan participes als ciutadans de les seues decisions i la transparència afavorix la participació ciutadana, amb independència que uns estiguem d'acord i altres en desacord amb les seues decisions que com a governants triats democràticament tenen el dret i el deure prendre, el que els reclamem és poder conéixer per què es prenen decisions que a nombrosos ciutadans ens poden paréixer arbitràries.

Un altre exemple per a il·lustrar de què parlem quan parlem de transparència és el conveni firmat amb les urbanitzacions, per què es va fer i en els termes que es va fer? La veritat és molts pensem, inclús entre simpatitzants seus, que el conveni es va fer perquè necessitaven al regidor de PAVALUR per a governar i el preu del suport va ser el conveni. De dir que governs anteriors l'havien fet abans no es valida ni justifica que hi haja un tracte diferenciat per a una barriada de Puçol que es paga un 24% menys de I.B.I que en la resta de la població.

Potser si aplicaren major transparència poguérem arribar a entendre'l i atés que és un document públic els pregaríem que el penjaren també en la web. Facen més transparent la seua gestió i explíquen-la als ciutadans, ens sentirem més pròxims i participatius en la política municipal. L'opacitat porta a l'indiferéncia, serà una frase feta però no li resta veracitat.

En l'article del PP del mes de febrer es glossa i exalcen els èxits aconseguits per este govern, i tenen tot el dret a expressar-lo (encara que resulta pedant tanta lloa) però ometen qualsevol referència a les xifres de desocupació en la nostra població que tendirà a augmentar amb la marxa de Cointra i, a propòsit d'esta, sumar-nos a la pregunta que ja els va fer el PSOE: Què pensa fer este govern dins de les seues competències amb un edifici ruïnós en gran part de les seues dependències i que pel creixement de la població ha quedat en el centre urbà? Continuarà com a sòl industrial, es requalificarà el seu ús? Estes són qüestions que també ens interessen i afecten els ciutadans de Puçol i sobre les quals ens agradaria que haguera una major informació i transparència.

Tampoc parlen en el mencionat article del creixement de la pobresa, de l'augment de robatoris en la població i en els cultius. No els demanem que es flagel·len per no donar solució a tots problemes que pot haver-hi, però sí que siguen més transparents i ens informen millor.

Una opinió d'UPiD Puçol


20 Març 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres