Article del PSOE de gener: “Tancament de Cointra: i ara què?”

Article del PSOE de gener: “Tancament de Cointra: i ara què?”

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze i un altre de tema lliure cada mes. Este és el text enviat pel PSOE al Gener, titulat “Tancament de Cointra: i ara què?”.

Cointra tancada no ha de constituir un perill per a la ciutadania, ni tampoc per al medi ambient.

Desgraciadament el tancament de COINTRA (actual Ferroli) a Puçol és imminent perquè així l'ha decidit l'empresari. La Reforma Laboral i la passivitat del Partit Popular en el govern de la Generalitat Valenciana no evitaran el seu trasllat a Burgos, inclús sent en estos moments una fàbrica rendible (s'està contractant personal eventual). Com crearà el Partit Popular llocs de treball, si no és capaç tan sols de conservar els existents?

A més, el tancament ocasiona una sèrie d'accions per part de l'empresa, i a les que hem de prestar-li la major atenció possible: desmantellament de zones i sectors de producció, control i eliminació d'elements tòxics, tancament de subministraments d'aigua i llum, desmuntatge de maquinària, cadenes de muntatge i ferramentes, trasllat d'estocs, protecció de les naus,...

Si tenim en compte que una gran part de l'edifici es troba en condicions molt precàries pel seu abandó i  en alguns casos amb perill d'afonament degut a la seua inactivitat durant anys, es fa necessari, precís i urgent un control rigorós de tot el procés de desmantellament i desinstal·lació de la fàbrica per part del govern municipal, tot i que entenem que és la direcció de l'empresa la responsable que tot el procés es duga a terme de manera diligent, que no supose cap perill per a la ciutadania i aplicant la normativa existent en quant a seguretat, toxicitat, eliminació de residus, etc.

Ens preocupa també en gran manera com quedaran les naus abandonades en el centre de la població, ja que pot produir-se una ocupació dels locals per persones alienes a l'empresa, amb el perill que pot comportar d'inseguretat ciutadana, a més de constituir un problema social.

És pel que creiem molt convenient que s'establisquen les vies de comunicació adequades entre Empresa i Ajuntament, i que es duga a terme una completa i minuciosa supervisió que garantisca la seguretat ciutadana tant a curt com a llarg termini.

Així mateix, ja que amb motiu del tancament per part d'Adif  de l'accés a  RENFE pel barri de Sant Claudi, la majoria de la població que es dirigix a l'estació ho fa pel carrer Felipe Sebastiá, amb asfaltat en molt mal estat i enllumenat inexistent, és urgent que es duguen a terme les actuacions necessàries per a garantir la seguretat de les persones que per allí circulen i es dirigixen a l'estació.

Esperem i desitgem que el govern municipal del Partit Popular estiga a l'altura de les circumstàncies i exigisca el compliment de la norma i controle el desenrotllament de totes les accions pertinents.

El Partit Socialista estarà molt atent i vigilant!

Una opinió del Grup Municipal Socialista


30 Gener 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres