Els rebuts domiciliats de l'IBI es pagaran en dos terminis, mantenint el 5% de bonificació

Els rebuts domiciliats de l'IBI es pagaran en dos terminis, mantenint el 5% de bonificació

 

L'Ajuntament de Puçol modifica el calendari del contribuent en 2013: l'impost de vehicles s'avança a març i abril; mentres que el d'activitats econòmiques es manté al setembre i octubre; però les novetats majors se centren en l'IBI urbana: s'amplia el període de pagament i els rebuts domiciliats es pagaran en dos terminis de forma automàtica.

A l'hora de pagar el Impost de Béns Immobles (IBI) de naturalesa urbana, els veïns de Puçol tindran enguany un termini més ampli i la possibilitat de domiciliar el pagament (amb més avantatges que en anys anteriors) o de realitzar-lo fraccionat, ambdós opcions amb els seus corresponents beneficis per al veí.

Enguany hem ampliat el termini de cobrament a quatre mesos, des de maig a agost, i el mateix es realitzarà en dos terminis: el 50% en la primera quinzena de maig i l'altre 50% en la segona quinzena de juliol per als rebuts domiciliats, tot això de forma automàtica, sense necessitat que el veí el sol·licite”, explica la regidora d'hisenda, Paz Carceller. “A més, es manté la bonificació del 5% sobre el total a pagar”.

Però si un veí no vol acollir-se a la domiciliació bancària, ni al pagament voluntari en els quatre mesos establits, pot optar al Sistema especial de pagament, sempre que ho sol·licite en l'ajuntament abans del 31 de març. En eixe cas no obtindrà la bonificació del 5%, però sí que podrà pagar l'IBI en tres terminis sense interessos: el 20 de setembre, el 5 de novembre i el 20 de desembre.

Pel que fa al Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, en 2013 el cobrament es realitzarà en els mesos de març i abril, el mateix termini que s'establix per a la taxa per entrada de vehicles, els guals i la taxa de fems.

També en la Taxa de fem hi ha una modificació: a fi de l'eficiència en la gestió, en compte del pagament en dos rebuts semestrals es cobrarà en un només, entre els mesos de març i abril. La taxa s'unifica en un sol pagament amb un cost total de 28 euros per vivenda; a pesar d'haver abaixat el rebut en el segon semestre de 2012, s'aconseguix una baixada d'al voltant d'un 10% addicional per al 2013.

Finalment, el Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) es manté com en anys anteriors: el pagament es realitzarà entre el 2 de setembre i el 4 de novembre.

Per a la regidora d'hisenda, “el més rellevant és que hem ampliat els terminis de pagament de l'IBI, hem inclòs el cobrament en dos terminis i, per a aquells que domicilien els seus rebuts, continuem mantenint el 5% de bonificació. Es tracta de fer un poc més suportable el pagament dels impostos als veïns”.

Informa: Sabín

logo_pdf Calendari del contribuent en 2013
28 Gener 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres