Durant el mes de gener s'estan eliminant els arbres amb arrels invasores en el barri Hostalets

Durant el mes de gener s'estan eliminant els arbres amb arrels invasores en el barri Hostalets

Les queixes dels veïns per la falta d'aparcaments i l'amenaça de les arrels a les vivendes limítrofs, determinen que els arbres d'alguns carrers del barri Hostalets hagen de ser talats i els escocells eliminats per a crear places d'aparcament. La mesura s'està estudiant carrer per carrer per a decidir en cada cas si es mantenen com estan, se substituïxen els arbres per uns altres de nous més segurs o s'eliminen completament.

Són un tipus d'arbres amb què alcen les voreres, provocant accidents, embruten molt els carrers, lleven places d'aparcament que ara reclamen els veïns en eixa zona i, sobretot, les seues arrels han arribat a les parets i fonaments de les cases pròximes, provocant clavills”, explica el regidor d'urbanisme, Chimo Galcerá. “A la primavera de 2012 ja va caldre talar alguns en el carrer Mallaeta i este mes de gener hem hagut de prendre mesures en els carrers contigus, com La Costera o Ausias March”.

El problema amb els arbres, sobretot en el barri Hostalets, sorgix amb el pas del temps i amb els distints interessos dels veïns: fa diverses dècades, quan es van plantar, el trànsit i l'aparcament no suposaven cap problema, hui sí. Els veïns reclamen més places d'aparcament.

Potser per si sola eixa reclamació no seria suficient per a eliminar els escocells i els arbres, permetent guanyar entorn de 30 places en la zona dels carrers Mallaeta, Ausias March i La Costera, però hi ha altres tres queixes més problemàtiques: d'una banda, és un tipus d'arbre poc adequat per a zones urbanes, amb arrels que s'estenen davall les voreres fins a arribar les cases dels veïns, provocant clavills i un deteriorament en l'estructura de les vivendes que cal atallar abans que vaja a més; d'un altre, les fulles cauen a la tardor, que és l'època de pluges intenses i taponen els desaigües dels carrers, amb el risc d'inundació que això comporta; finalment, és un problema sanitari.

Els escocells són un niu de brutícia i font d'infeccions perquè els amos dels gossos els trauen a fer les seues necessitats en la poca terra que queda en estos escocells… i després no les arrepleguen”, explica el regidor de sanitat, Salvador Àvila. “Això, unit al risc d'inundació, fan aconsellable l'eliminació d'este tipus d'arbres”.

Per això, en el barri Hostalets hem pres dos mesures: en una primera fase, durant la primera quinzena de gener, la brigada municipal està talant els arbres d'eixa zona; en la segona fase, a finals de gener, una empresa de la població s'ocuparà d'eliminar els escocells, amb la qual cosa donarem solució a ambdós problemes: eliminar l'amenaça de les arrels per a les cases i les voreres, i crear nous aparcaments.

La mesura, no obstant això, s'estudia de forma individualitzada en cada zona de la població i s'estan mantenint els arbres en aquelles on no hi ha queixes dels veïns i no suposen un problema per a les vivendes. Així, avingudes àmplies com Font de Mora o Mancomunitat l'Horta Nord mantenen els arbres i zones verdes per a l'ús dels veïns.

Inclús en el barri Hostalets hi hi ha carrers com Altamira o Picaio que mantindran l'arbratge, este últim cas és significatiu perquè apunta una altra de les solucions: “en el carrer Picaio tenim tarongers i les seues arrels no creixen tant, per la qual cosa no hi hi ha perill que afecten les cases pròximes; és un tipus d'arbre que es pot mantindre. En definitiva, hem d'estudiar cada cas de forma individual”, finalitza el responsable d'urbanisme.

Informa: Sabín

fotos_noticia

059-chimo_galcera-1

 

11 Gener 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres