Article de Pavalur del mes d'octubre: “Iniciativa-Verds: caricatura política”

Article de Pavalur del mes d'octubre: “Iniciativa-Verds: caricatura política”

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze i un altre de tema lliure cada mes. Este és el text enviat per Pavalur en el mes d'octubre, titulat “Iniciativa-Verds: caricatura política”.

Per més que es recolzen en una simpàtica caricatura, Iniciativa-Verds de Puçol tornen a desqualificar de forma contumaç els acords aconseguits entre dos partits, que defenen la igualtat de tracte per a tots els veïns de Puçol, encara que visquen en les urbanitzacions. Donada la seua manifesta falta d'idees, tornen sobre el gastat assumpte de la “subvenció” a les urbanitzacions; han de tindre certa dificultat a l'hora d'escriure un article d'opinió.

Com és ben sabut, als ajuntaments correspon la conservació i manteniment de totes les vies públiques i jardins del seu terme municipal.

A pesar d'això, i en el cas de Puçol, les urbanitzacions durant més de 25 anys han desenvolupat este manteniment i conservació, encarregant-se dels més de 15 quilòmetres de vials (entre ells el més transitat de tot el municipi) i més de 100.000 metres quadrats de zones de vianants, verds i jardins de titularitat pública.

Després d'anys de reivindicacions i basant-se en el principi d'igualtat de tracte a tots els veïns de la població, l'ajuntament va acordar un conveni de col·laboració amb les urbanitzacions; conveni que ha vingut sent referendat per tots els alcaldes: Josep María Iborra, Juan Manuel Busto, Mariano Sanchis, José Vicente Martí i Mercedes Sanchis.

Amb este conveni, les urbanitzacions es comprometen a realitzar les tasques necessàries per a la conservació i manteniment ordinari de les vies públiques, zones de vianants, verds i jardins públics, amb el nivell que tècnicament es comprove com òptim, per l'ajuntament.

I per la seua banda, l'ajuntament contribuïx al sosteniment dels esmentats servicis, aportant per a l'any 2012 la quantitat econòmica necessària, que s'ha fixat en el 24 per cent de la quota de l'IBI satisfet pels veïns de les urbanitzacions, en l'exercici anterior i sense contemplar per descomptat, la resta de les taxes i impostos: vehicles, fem, llicències d'obres, etc.

Les urbanitzacions aporten a les arques de l'ajuntament, per l'Impost de Béns Immobles (IBI): 1.094.954 euros.

Representa el 12,95% dels impostos directes que recapta l'Ajuntament de Puçol de tota la població.

És clar per tant, que l'esmentat conveni no és en absolut una prebenda o regal de les arques municipals als veïns que viuen en les urbanitzacions, sinó la justa contribució a uns servicis que no presten i sí ho fan en el nucli urbà.

Una opinió de Pavalur

 

05 Novembre 2012
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres