Frank Sobrevela, coordinador dels cursos d'estiu de Caxton College durant 25 anys

Frank Sobrevela, coordinador dels cursos d'estiu de Caxton College durant 25 anys

Entrevistem Frank Sobrevela, la persona que durant els vint-i-cinc anys de vida del col·legi Caxton College s'ha encarregat de coordinar els cursos d'estiu. En les seues declaracions parla de l'evolució d'estos cursos, dels objectius a cobrir i de quin pot ser el futur d'este tipus d'iniciatives formatives.

—Portes 25 anys coordinant els cursos d'estiu de Caxton College, com recordes el primer any?

—A pesar que en aquells anys els cursos d'estiu transcorrien pràcticament en família, uns 450 alumnes en total, no per això va deixar de ser una experiència enriquidora per a mi. María Gil, el qual els dirigia en aquell temps en tots els seus aspectes, em va assignar la coordinació acadèmica el que implicava assumir la responsabilitat de posar en marxa tot el procés que culminara amb l'èxit dels cursos: selecció de professors, selecció del material didàctic, elaboració d'exàmens de nivell, desenrotllament del programa didàctic, supervisió de les classes, avaluació del progrés dels alumnes, comunicació amb els pares, etc.

—Com han evolucionat els cursos d'estiu durant este temps?

—El dia a dia ens porta a anar evolucionant. L'anàlisi acurada dels resultats de la nostra activitat diària ens conduïx a anar implementant les millores que ens porten a un augment progressiu de la qualitat dels nostres cursos. En els inicis només disposàvem d'àudios en cassette, i hui tenim llibres + pissarres interactives, i tot el que aporten les noves tecnologies que sens dubte han beneficiat àmpliament el procés d'aprenentatge d'una llengua estrangera. No obstant això, tots estos recursos requerixen d'un professorat capacitat, especialitzat en l'ensenyança d'anglés com a llengua estrangera que traga el major profit de tots estos recursos, i de la capacitat d'aprenentatge de cada un dels seus alumnes.

—Com creus que influïxen els cursos d'estiu en la formació dels alumnes?

—L'esforç d'aprendre una llengua es compensa quan l'aprenentatge és àgil, divertit i útil. La soltesa, i la fluïdesa en el llenguatge oral és una de les destreses que més intentem desenrotllar, i en la que més insistim en el fet que els alumnes la posen en pràctica. El llenguatge és vida, el llenguatge és comunicació, i la comunicació oral ha de ser fluida. Crec que este és un dels aspectes en què més influïm en la seua preparació.

—Com estan enfocats els cursos d'estiu? Quin és el seu objectiu?

—Un alumne en qui es desperta interés, és un alumne amb èxit assegurat. La creació d'un ambient relaxat i lúdic resulta primordial per a despertar l'interés. D'altra banda, el nostre programa d'anglés està orientat a augmentar la fluïdesa oral, recolzant-nos en moderns materials pedagògics, amb la gran ajuda que representen hui en dia tot el que posen al nostre abast les noves tecnologies. Indubtablement, les nostres classes són dinàmiques; tota una invitació a una participació activa dels alumnes. Ells són els verdaders protagonistes de la classe. Els proporcionem les situacions en què poden posar en pràctica els coneixements adquirits i adonar-se de la utilitat de l'idioma. L'objectiu principal dels nostres cursos d'anglés és el desenrotllament de la capacitat de comunicació de l'alumne, i dins d'eixa capacitat de comunicació general, la comunicació oral és la que ocupa el lloc més destacat. En la comunicació oral les dos destreses d'expressió i comprensió van estretament lligades, ja que no serviria de molt ser capaç de parlar una llengua estrangera sense poder entendre als que la parlen.

—Què destacaries dels cursos d'estiu en Caxton College?

—Professionalitat, i dinamisme, que incidixen, sens dubte, en el progrés adequat del que comporta tot el procés d'aprenentatge d'una llengua estrangera.

—Quin creus que és el futur dels cursos d'estiu en Caxton College?

—El futur és sempre imprevisible. No obstant això, en Caxton College sempre hem treballat per a innovar, per a millorar i per a incidir de forma positiva en la formació de les noves generacions. Continuarem treballant perquè així siga. Els nostres cursos d'estiu han anat creixent, creixent en tots els aspectes, i ara, fa uns tres o quatre anys, hem creuat fronteres, i en els cursos d'estiu ja tenim, a més de l'anglés, l'espanyol com a llengua estrangera, i som centre autoritzat per l'Institut Cervantes. Hem crescut, creixem… continuarem creixent… en formació, en valors.

—Un bon record que guardes de tots estos anys com a coordinador de cursos d'estiu.

—Són molts els bons records, també n'hi ha roïns, però ‘roïns' que han passat a ser més que ‘mals records' verdaderes oportunitats per a aprendre, per a millorar. La gran satisfacció del deure complit quan, anys després, rebem una telefonada, telefonada en què uns pares ens mostren el seu agraïment perquè la seua filla ha superat amb èxit l'examen de Profinciency de Cambridge University, gràcies a la formació que va rebre en els nostres cursos EFL de dissabtes, i d'estiu. També aquells xicotets detalls que poden paréixer, en una certa forma, irrellevants, però que tenen un gran valor: Encara conserve una diminuta figureta de goma que em van portar de regal els alumnes de la professora Ms. Eunice Marsh, a la tornada d'una excursió didàctica, en el meu primer curs d'estiu Caxton. Encara que a vegades no ho parega, comptem per a ells, ocupem un lloc en la seua formació, i ens ho reconeixen d'alguna manera o una altra.

Informa: Caxton College


28 Juliol 2012
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres