L'Ajuntament de Puçol posa en marxa un Pla d'Ajust per a racionalitzar i reduir el gasto públic

L'Ajuntament de Puçol posa en marxa un Pla d'Ajust per a racionalitzar i reduir el gasto públic

El ple del 28 de maig va aprovar el Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Puçol, amb el principal objectiu de complir al que establix la Llei de Morositat. El pla va ser aprovat amb els vots favorables del Partit Popular i Pavalur, mentres que es van abstindre el PSOE, el Bloc-Compromís i Iniciativa per Puçol.

El Pla d'ajust presentat per l'equip de govern se centra en dos objectius fonamentals:

a) Consolidar l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.

b) Reduir i millorar els períodes mitjans de pagament complint a allò que s'ha exigit per la Llei de Morositat.

En este sentit es manifesta la regidora d'hisenda, Paz Carceller: “Per un costat volem reduir els terminis de pagament a proveïdors, per a situar-lo en 30 dies l'any que ve, tal com exigix la Llei, i per un altre consolidar l'estabilitat pressupostària que ens ha permés ser un dels pocs municipis valencians que no hem hagut de recórrer al  pla del govern per a pagament de factures a proveïdors”.

Les mesures d'ajust seran analitzades en cada cas concret i atenent sempre als criteris següents:

a) Eficiència en l'assignació de recursos i racionalització del gasto públic.

b) Austeritat i reducció del gasto públic.

c) Obtenció de recursos suficients per a aconseguir el superàvit pressupostari.

En el Pla s'adopten mesures de caràcter pressupostari, tributàries, de gestió de servicis públics, de gestió eficaç i eficient dels recursos humans; també mesures sobre l'endeutament i relatives a la tresoreria i la recaptació.

“És important l'aprovació d'este pla”, insistix la regidora d'hisenda, “perquè les administracions públiques hem vist molt reduïts els nostres recursos i açò implica que hem de gestionar d'una manera més eficaç i eficient, el que suposa establir mecanismes de control i racionalització del gasto”.

El Pla d'Ajust afectarà tant l'Ajuntament de Puçol com a la Fundació Municipal de Cultura i Esports, així com a la societat VIP (Vídeo Industrial Puçol) i tindrà una vigència de tres anys, coincidint amb la fi de la legislatura, començant a aplicar-se de forma immediata després de la seua aprovació pel ple.

Informa: Ajuntament de Puçol

Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Puçol

 

03 Juliol 2012
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres