L'OMIC (Oficina de Consum) ens parla de les rebaixes 2007

L'OMIC (Oficina de Consum) ens parla de les rebaixes 2007

 

Hem estat amb la Responsable de l'OMIC de la Mancomunitat l´Horta Nord, Eva Sancho, i hem aprofitat per a realitzar-li unes consultes sobre un tema d'interés, donades les dates en què ens trobem.

*****

Quines diferències bàsiques existixen entre la venda en rebaixes, de saldos i liquidacions?

Hem de diferenciar de les rebaixes altres tipus de venda. Les diferències són:

Entenem per venda de REBAIXES una reducció del preu d'un producte en relació amb el seu preu habitual. Esta reducció del preu en cap cas implicarà una reducció de la qualitat del producte (de fet, la normativa prohibix vendre articles defectuosos o amb tares com a rebaixes).

Entenem com a venda de SALDOS la dels productes el valor de mercat de la qual aparega manifestament disminuït a conseqüència del deterioració, defecte, desús o obsolèscencia d'este sempre que no impliquen risc o dany per al consumidor.

La venda de LIQUIDACIONS són vendes de caràcter excepcional produïdes per les circumstàncies especificades clarament en la legislació vigent, tals com la cessació total o parcial del comerç, per decisió judicial, per un canvi o realització d'obres en el local...

Quan són les temporades de rebaixes i quant duren?

La venda en la modalitat de rebaixes només podrà tindre lloc com tals en dos temporades anuals: Rebaixes d'Hivern: a principis d'any. Per a l'any 2007 vénen establides de la manera següent: Inici: 7 de gener; finalització (com a màxim): 10 de març. Rebaixes d'estiu: durant el període estival de vacacions.

Si adquirisc un producte abans de la temporada de rebaixes i ho torne una vegada iniciades les rebaixes Quin preu ha de tornar-me l'establiment?

El producte adquirit abans de les rebaixes i tornat durant eixe període ha de ser pel valor que tenia l'article quan va ser comprat.

Quins requisits han de disposar els productes rebaixats?

En tots els productes rebaixats hauran d'aparéixer reflectits dos preus: el preu rebaixat i l'anterior preu.

Mai podrà cobrar-se més del preu marcat i si en l'etiqueta apareixen dos o més preus, se li vendrà el producte per l'import més baix.

Els productes rebaixats han d'haver-hi estat a la venda com a mínim un mes abans de l'inici de les rebaixes.

No es vendran com rebaixats els articles defectuosos ni els de baixa qualitat.

Els productes rebaixats disposen de les mateixes garanties que abans de les rebaixes.

Quins requisits han de complir l'establiment que efectue la venda promocional de rebaixes?

L'establiment ha d'anunciar en un cartell quina és la duració del període de rebaixes. És decisió de cada establiment la duració de les rebaixes sempre que no siga inferior a una setmana ni superior a dos mesos, com indica la legislació vigent.

En els aparadors, els productes rebaixats han d'exhibir els preus de manera que siguen visibles des de l'exterior.

24 Gener 2007
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres