Puçol emprén una col•laboració quotidiana entre les empreses locals i l'ajuntament per a potenciar l'ocupació local

Puçol emprén una col•laboració quotidiana entre les empreses locals i l'ajuntament per a potenciar l'ocupació local

A l'octubre, l'Ajuntament de Puçol va començar a visitar setmanalment a les distintes empreses situades en el terme municipal, fonamentalment en els polígons. Al gener, ja podem parlar dels fruits d'esta col·laboració mútua: més de deu persones han sigut contractades per empreses situades en la població.

Valenciana de Acuicultura, Sanlucar Group, Myrtus, Forvasa, Patatas Lázaro o Caxton College són algunes de les empreses que, setmana a setmana, han rebut la visita de Paz Carceller i Mariam Cortelles, regidora de promoció econòmica i agent de desenrotllament local, respectivament.

L'objectiu d'estes visites personals és potenciar l'ocupació a nivell local per mitjà de tres mesures: posar al seu servici el Centre Associat del SERVEF situat en l'Espai Social Martínez coll, recordar-los que l'ajuntament està treballant per a atendre les seues necessitats i, finalment, presentar-los un ambiciós projecte destinat a la creació d'ocupació local, Puçol Emprén.

Les empreses aconseguixen formació a la seua mesura a càrrec de l'ajuntament i personal preparat per a cobrir les seues necessitats.

Els treballadors aconseguixen experiència, formació i ocupació a temps parcial.

I l'ajuntament aconseguix catapultar l'ocupació posant en contacte a les empreses amb els parats locals

No és un conveni puntual, sinó una col·laboració flexible i dinàmica sorgida de les visites a les empreses del nostre poble”, explica la regidora Paz Carceller. “Ha sigut una sorpresa comprovar que algunes empreses no sabien que tenim una oficina del SERVEF que pot facilitar-los la busca de treballadors que s'ajusten al perfil que necessiten, per la qual cosa al presentar-los el nostre projecte la majoria s'ha mostrat disposada a col·laborar”.

Parlem de col·laboració perquè no cal oblidar que són les empreses els que contracten, però a través del programa Puçol Emprén es busca una major efectivitat en la formació de desocupats, atenent a les necessitats les empreses i adaptant els cursos de formació a les seues expectatives reals de creació de llocs de treball.

Dos són els objectius clau de Puçol Emprén: d'una banda, millorar i adequar les competències professionals dels parats a les necessitats del mercat; d'un altre, promoure una ràpida i adequada inserció d'estos parats ja formats en el mercat de treball.

L'ajuntament actua com a pont que unix l'adequada preparació i la plena integració laboral, oferint una formació en el propi lloc de treball”, subratlla Paz. “Si la formació és pràctica, adaptada a les necessitats cada empresa i amb experiència real en el lloc de treball, les possibilitats de ser contractats augmenten considerablement”.

Puçol Emprén està obert a la col·laboració amb empreses de tots els sectors, ubicades en la població o que tinguen plans d'expansió i necessiten treballadors en un futur pròxim. Per això, també els desocupats a qui es dirigix són de qualsevol edat i sexe, encara que preferentment es treballarà amb jóvens en busca de la seua primera ocupació, col·lectius en risc d'exclusió social i desocupats de llarga duració.

Atesa que l'ocupació és el tema prioritari en estos moments, per a l'alcaldessa Merche Sanchis és important destacar “la bona sintonia que s'està generant entre les empreses i l'ajuntament de cara a potenciar l'ocupació local”.

Puçol Emprén, un projecte en què els tres sectors implicats obtenen avantatges. Les empreses aconseguixen formació a la seua mesura a càrrec de l'ajuntament i personal preparat per a cobrir les seues necessitats. Els treballadors aconseguixen experiència, formació i ocupació a temps parcial. I l'ajuntament aconseguix catapultar l'ocupació posant en contacte a les empreses amb els parats locals.

Això sí, com és l'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local qui realitza la selecció, l'únic requisit a complir per a participar de Puçol Emprén és estar inscrit en el Centre Associat del SERVEF, situat en l'Espai Social Martínez Coll.

Informa: Sabín

040-paz_carceller-1

 

25 Gener 2012
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres