Article de Pavalur del mes de novembre: “El Bloc - Coalició Compromís no té informació i falta a la veritat”

Article de Pavalur del mes de novembre: “El Bloc - Coalició Compromís no té informació i falta a la veritat”

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze i un altre de tema lliure cada mes. Este és el text enviat per Pavalur en el mes de novembre, titulat “El Bloc – Coalició Compromís no té informació i falta a la veritat”.

No té informació sobre les dades d'inseguretat ciutadana que patixen els veïns de Puçol que viuen en les Urbanitzacions.

No té informació perquè, veïns de Puçol són els del nucli antic, però també Mas del Bombo, La Murta, La Barraca, Alfinach, Monasterios, la platja… i els de la totalitat dels seus barris. I que tots, els quasi 20.000 habitants, compten amb els mateixos drets i obligacions (Art. 14 de la Constitució):

“Els Espanyols són iguals davant de la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

No té informació sobre que la revista BOA, com el seu nom indica, és un butlletí informatiu de la Urbanització Alfinach; i les dades que en ella es publiquen referits a Seguretat, es referixen només a esta urbanització, sense tindre en compte la urbanització veïna Los Monasterios.

No té informació perquè els veïns de Puçol que viuen en les urbanitzacions van patir de març del 2010 a març del 2011 quaranta-un robatoris en els seus domicilis i més de setanta es van frustrar per la intervenció dels sistemes d'alarma i vigilància que tenen instal·lats i contractats.

Falta a la veritat perquè obté dades dels seus contactes en la Policia Local i els publica sabent que no són complets i per tant que no reflectixen la realitat. La competència en matèria de seguretat ciutadana la té la Guàrdia Civil i són les seues dades i els de la Seguretat Privada, que intervenen en totes les incidències que es produïxen en les urbanitzacions, amb els que s'han de comptar per a donar una informació veraç de la inseguretat ciutadana que, permanentment, patixen les urbanitzacions.

Falta a la veritat quan, despreciant a un bon nombre de veïns del seu poble (més del 20% que viuen en les urbanitzacions), els tracta de paràsits que volen beneficiar-se de la resta. Tots els veïns de Puçol paguem els impostos que ens corresponen, i després d'això, tots som iguals davant de la llei.

Falta a la veritat quan afirma que PAVALUR reclama per a les urbanitzacions recursos o servicis amb què no compta la resta de la població.

PAVALUR reclama servicis tan bàsics com: aigua potable, neteja de carrers, carreteres d'accés sense clots, cuidat dels jardins i zones verdes, enllumenat públic, accessibilitat de les principals voreres, regulació del trànsit i seguretat.  Tot en les mateixes condicions que la resta de la població.

PAVALUR vol una integració total de les Urbanitzacions en el poble, compartint necessitats i problemes, treballant per a millorar la qualitat de vida i lluitant perquè els recursos públics arriben per igual a tots els veïns.

Una opinió de Pavalur

810-logo_pavalur_ccd

 

23 Desembre 2011
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres