Manifest de l'Institut de Secundària de Puçol contra la violència de gènere

Manifest de l'Institut de Secundària de Puçol contra la violència de gènere

Hui, la Comunitat Educativa de l'IES Puçol  està de dol. Un cas de violència de gènere ha irromput en la tranquil·litat del nostre poble. Professors, pares alumnes i personal d'Administració i servicis volem donar a conèixer la nostra repulsa davant d'un fet tan greu que ha acabat amb la vida d'una dona pel simple fet de ser-ho.

La Comunitat educativa de l'IES Puçol reafirma el compromís de proporcionar una educació i un tracte igualitari i no sexista, volem lluitar per la transformació dels models socials que conduïxen a estes conductes violentes.

La Comunitat educativa de l'IES Puçol vol actuar com a motor de canvi per a crear un entorn de llibertat i igualtat entre homes i dones.

Per tot això, volem mostrar la nostra repulsa davant de la violència per mitjà del següent:

MANIFEST

1r Que la defensa i protecció dels drets fonamentals, és el  nostre compromís prioritari, per la qual cosa la Comunitat Educativa de l'IES Puçol rebutja les postures que suposen un atac als mencionats drets.

2n Que l'única via per a aconseguir una sensibilitat social enfront de la violència és el diàleg.

3r Que en el context educatiu concedim un gran valor  a la formació en la tolerància  dels joves.

4t Que un comportament tolerant significa comprensió, reconeixement, consideració i respecte davant de plantejaments o situacions diferents de les nostres.

5t Que les relacions entre persones suposen el respecte als Drets Humans, i la TOLERÀNCIA ZERO implica no permetre conductes ni manifestacions que suposen Violència de Gènere.

6t Que la Comunitat Educativa serà un espai social compromès que recolzarà sempre les iniciatives que, des de qualsevol fòrum de la mateixa, es dirigisquen a l'eradicació d'estos comportaments.

7m Que manifestarem sempre el nostre rebuig de que qualsevol persona, siga del sexe que siga, reba un tracte que atempte contra la seua dignitat, rebutjant també qualsevol situació de discriminació pel mateix fet.

NO A LA VIOLÈNCIA.

SÍ A LA TOLERÀNCIA, A  LA IGUALTAT I A  LA DIGNITAT

Un manifest de la Comunitat Escolar de l’IES Puçol

642-silencio_por_mina-3

fotos_noticia

 

22 Setembre 2011
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres