Opinió del PSOE del ple del mes d'abril

Opinió del PSOE del ple del mes d'abril

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze i un altre de tema lliure cada mes. Este és el text enviat pel PSOE sobre el ple del mes d'abril.

El passat 28 d'abril, es va celebrar l'últim ple d'esta legislatura, en el que desgraciadament es va condemnar per unanimitat una vegada més la violència de genere, i que en el que va d'any ja són 19 dones mortes a les mans de les seues parelles.

En matèria econòmica es va adonar de la liquidació del pressupost de 2010, la qual cosa permet sol·licitar el préstec aprovat per al pressupost de 2011 i així poder escometre les inversions previstes per a enguany. També es va aprovar l'expedient de modificació de crèdit per a la Fundació Municipal, per a complir els acords en matèria econòmica amb els treballadors d'esta; el Partit Popular es va abstindre i com no va explicar el perquè, no sabem si és que està en contra dels increments salarials del personal.

Es va aprovar un altre expedient de modificació per a atendre els gastos del reconeixement extrajudicial de crèdits, i que simplement és per a pagar les factures de l'any 2010 que han quedat fora de la comptabilitat, quan es tanca l'exercici, i que cal atendre el més ràpidament possible; també es va abstindre el Partit Popular, i igual que abans com no explica el seu vot, podem entendre que li dóna igual que cobren els proveïdors que no.

En matèria d'urbanisme, es va acordar declarar desert el concurs per a desenvolupar la unitat d'execució J, per la falta de propostes i l'aprovació de les noves bases i l'inici del procediment d'esta unitat d'execució. També es va acordar acceptar la delegació de la Diputació i l'aportació municipal per a contractar la substitució de lluminàries per leds, a càrrec dels romanents del PPOS.

En matèria de medi ambient, amb el vot en contra del Partit Popular, es va aprovar el conveni de col·laboració amb Acció Ecologista Agró per a la custòdia del Paratge natural de La Costera, amb l'objecte de realitzar les accions necessàries parell la conservació, regeneració, manteniment i ús públic ordenat de tal paratge.

En matèria d'ocupació, es van modificar els estatuts del Pactem-Nord, en el que estan representats els municipis de la comarca, així com Empresaris i Sindicats, en el que s'aproven les noves aportacions municipals.

Finalment es va aprovar la posada en marxa de l'Escola d'Acollida per a estrangers a Puçol, a través de persones voluntàries que desenvoluparan este programa.

El ple finalitzava amb la despedida d'alguns regidors que no continuen en la pròxima legislatura i als que desitgem tota la sort del món en els seus noves comeses.

Com hem constatat, ha sigut un ple que encara que és l'últim d'esta legislatura, ha tingut un gran contingut de gestió municipal, en les diferents àrees que afecten el dia en data els veïns, la qual cosa demostra que el Govern Municipal pensa més en els seus veïns que en les eleccions.

Una opinió del Grup Municipal Socialista

 

06 Maig 2011
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres