Opinió del PSOE del ple del mes de febrer: “Conjugar espais sense fum”

Opinió del PSOE del ple del mes de febrer: “Conjugar espais sense fum”

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze i un altre de tema lliure cada mes. Este és el text enviat pel PSOE sobre el ple del mes de febrer titulat “Conjugar espais sense fum”.

El passat dia 28 es va celebrar el ple corresponent al mes de febrer, en el que a més d'aprovar les últimes actes per unanimitat, novament es va aprovar la condemna i repulsa de les mates per violència de gènere i que són 12 dones mortes en el que va d'any.

Es van aprovar:

—La rectificació del Padró Municipal d'habitants, en el que som 19.300 habitants a data 1 de gener del 2010.

—Unanimitat a la proposta del grup Acord d'Esquerres, en la que es demana al Congrés dels Diputats la tramitació de la Llei per a considerar que l'entrega de la vivenda hipotecada supose l'alliberament del deute.

En matèria econòmica:

—Es va adonar de la liquidació del pressupost corresponent al quart trimestre de 2010.

El portaveu del Partit Popular va tindre el desvergonyiment, perquè sempre parla el que més ha de callar, de criticar el Govern Municipal dient que no paguen als proveïdors en el termini determinat; pareix que estos senyors patixen amnèsia política i que el seu pas pel govern, breu afortunadament, però intens a l'hora de malbaratar tots els recursos financers de l'ajuntament, havent de recórrer novament a les operacions de tresoreria (préstecs a curt termini) durant el seu mandat, d'haver deixat el 2008 sense pressupost.

En definitiva després de fer una nefasta gestió econòmica, ara vullguen convertir-se en els defensors dels proveïdors de Puçol. Val més que li diguen al Sr. Camps, dóna igual Paco que Gerardo, que pague als seus la Generalitat, que alguns cobren a 450 dies. La regidora d'hisenda va contestar: primer, que són dades a 31 de desembre i que la gran majoria estan pagats; i segon, que s'està fent un gran esforç per a pagar en temps i forma.

Així mateix es van modificar:

—L'Ordenança la Taxa de Sanejament, i en la que s'ha negociat amb Aigües de València perquè encara que puga incrementar en la taxa el IPC, només ha apujat l'1,2%.

—La Taxa de Retirada de Vehicles de la via pública, amb un increment moderat, i que amb esta pujada el servici encara és deficitari en un 8% aproximadament

—L'Ordenança de les Ocupacions en Domini Públic (Terrasses de Bars i Restaurants), per un costat per a agilitzar els tràmits de concessió i d'altra banda establir els pagaments distingint entre temporada alta i temporada baixa, quedant els preus, per cada taula i quatre cadires de la forma següent: els quatre mesos de temporada a 0.33 €/dia; i els huit mesos restants a 0.06 €/dia.

Si fem comptes, milloren encara més la promesa que va fer el nostre regidor del ram, per la qual cosa podem afirmar que tenim un Govern Municipal que ha donat una resposta àgil i eficaç per a conjugar els espais sense fum, que al mateix temps beneficie al sector hostaler.

I és que els socialistes apliquem mesures polítiques que beneficien els nostres ciutadans.

Una opinió del Grup Municipal Socialista

 

14 Març 2011
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres