Farmàcia de guardia

Dimarts 22
Mariano Conde

El temps a Puçol

centro salud2 val


quepaso portada 1 val def

Servei integral de l'aigua Puçol

Servei integral de l'aigua Puçol

blanc
El 7 d'octubre finalitza el termini perquè les distintes empreses interessades presenten les seues ofertes per a la gestió del servei d'aigua potable i clavegueram de Puçol. La millor oferta tindrà una concessió de 25 anys i de cara al municipi suposarà una important injecció econòmica i una gestió més eficaç a l'unificar-se el cicle integral de l'aigua amb un únic gestor. En esta pàgina es poden consultar tots els documents que formen part de l'adjudicació d'este servei.

logo_pdf
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PUÇOL
Plec de cláusules administratives particulars per a la concessió de la gestió integral dels serveis municipals d'aigua potable i clavegueram
logo_pdf Anteprojecte d'explotació del servei
logo_pdf Plec de condicions tècniques
logo_pdf Anteprojecte de construcció d'obres precises
logo_pdf Reglament regulador del servei


Altres