Pactem Nord: la formació en empresa com a ferramenta per a la creació d'ocupació

Pactem Nord: la formació en empresa com a ferramenta per a la creació d'ocupació

El Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació Pactem Nord, entitat formada per 22 ajuntaments de l'Horta Nord, associacions empresarials i sindicats, inclou novament en el seu programa d'actuacions la formació en empresa com a fórmula d'inserció recomanable. En 2008, l'entitat ha aconseguit inserir en el mercat laboral a 26 dones a través d'esta fórmula.

 

Només durant 2008, el Consorci Pactem Nord ha aconseguit ocupació a 26 de les 45 dones que han participat en accions de formació en empresa, és a dir, un 57'7%. En 2007, per la seua banda, van ser 27 les dones que van participar en este tipus d'accions formatives i 20 les que van aconseguir un contracte, és a dir, un 74 %.

En ambdós casos, les formacions s'emmarcaven en el programa d'igualtat dut a terme en la comarca a través del conveni firmat entre el Consorci Pactem Nord i l'Institut de la Dona del Ministeri d'Igualtat. En ambdós casos també, part de les dones formades van ser contractades en altres empreses gràcies a la formació i habilitats socials i laborals adquirides.

Es posa en relleu d'esta manera uns dels avantatges de la formació en empresa, ja que contribuïx a combatre els diferents tipus de discriminació existents en l'accés al mercat de treball per raons de sexe, edat, discapacitat o situació social.

Anteriorment, a través del projecte europeu Àgora Nord, que l'entitat va dur a terme entre 2006 i 2007, també es va posar en pràctica esta fórmula de selecció de personal. Així, de les 145 persones que van ser formades en distintes empreses de l'Horta Nord, 80 van aconseguir una ocupació, és a dir un 55'2 % de les persones participants en alguna acció formativa. De les 80 persones inserides en el mercat laboral, en el 75% dels casos els contractes van tindre una duració superior als sis mesos. Quant al sexe de les persones participants, cal destacar que el 75% van ser dones i el 25% hòmens.

Sense tindre en compte altres metodologies d'inserció posades en pràctica per l'entitat, el Consorci Pactem Nord, a través de distintes accions formatives desenvolupades en el marc dels programes gestionats en col·laboració amb el Ministeri d'Igualtat i el Ministeri de Treball i Immigració, ha aconseguit ocupació, des de l'any 2007, a 126 persones.

Avantatges de la formació en empresa

La formació en empresa ha demostrat ser una ferramenta d'inserció social i laboral eficaç. Açò se deu al fet que presenta un gran nombre d'avantatges tant per a l'empresa com per a la persona que busca una ocupació.

Entre altres aspectes, permet que la formació i selecció dels i les candidates s'adapte a les necessitats concretes de l'empresa, és a dir, constituïx un excel·lent procés de selecció. A més, esta formació és ràpida -ja que és molt concreta-, permet l'adaptació al lloc de treball, té un cost baix i genera motivació i interés en el possible treballador.

Informa: Isolina Espinosa

 

08 Maig 2009
FaceBook  Twitter  

Altres