Servei d'Intermediació Hipotecària de Puçol (SIHAP), una gran oportunitat per als veïns afectats per hipoteques

Des del mes de febrer està en marxa en l'Espai Social Martínez Coll el SIHAP. Este servei de suport i sosteniment tècnic i jurídic dels veïns de la nostra població afectats per temes hipotecaris, funciona basant-se en les entrevistes que els advocats realitzen amb els interessats, prèvia cita concertada en Serveis Socials municipals, i consistix en la recollida d'informació, organització de papers i tràmits, seguiment legal i orientació jurídica de cada un dels casos que es dirigixen al SIHAP.

Este servei municipal arreplega i estructura per mitjà d'un esforç legal els treballs que des de fa prop de 2 anys distints col·lectius socials i grups polítics municipals han desenrotllat des de la Mesa Antidesnonaments de Puçol, tant a nivell d'informació i orientació genèrica, com a nivell de derivació a servicis jurídics i de mediació o bé en funcions de negociació i acompanyament de l'afectats ant les entitats bancàries.

L'activitat del servici en estos 2 mesos de funcionament s'ha centrat en l'atenció de 15 casos en distintes fases de desenrotllament, tenint en l'actualitat 9 expedients oberts que inclouen des de la consecució d'una nul·litat del procediment d'execució hipotecària per Sentència de la Audiència Provincial de València fins a casos en què encara no s'han pogut analitzar tots els extrems per falta de col·laboració dels afectats (documentació sense entregar, incompliment de cites, irresponsabilitat,…) passant per la creació d'estratègies davant dels advocats de les persones afectades o l'estudi i disseny d'actuacions de cara a la negociació amb les entitats bancàries.

Inclús s'han realitzat actuacions de mediació familiar en alguns casos en què els deutors són excònjuges en difícils situacions de diàleg, la qual cosa està impossibilitant qualsevol via de solució de les situacions.

Telèfon de contacte del SIHAP: 961 466 145, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Informa: Ajuntament de Puçol | Disseny cartell: Sento Pascual | Fotos: Sergio Maestro

318-cartel-sihap

03 Maig 2016
FaceBook  Twitter  

Altres