Els quatre partits de l'oposició presenten una moció de censura contra el PSOE

Els quatre partits de l'oposició presenten una moció de censura contra el PSOE

08 Juliol 2004

Dimecres 7 de juliol, a les 12 hores, en el Registre de l'Ajuntament de Puçol, els portaveus a nivell local del Partit Popular, Bloc, Esquerra Unida i Unió Valenciana han presentat una moció de censura contra l'actual equip de govern socialista, encapçalat per Josep Mª Iborra. Segons el que disposa l'article 197 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General, es convoca un ple extraordinari per a les 12 hores del dia 19 de juliol, en el qual haurà de ser aprovada la dita moció de censura.

A la vesprada, a les 17 hores, en la Casa de Cultura, els portaveus dels quatre grups polítics de l'oposició han explicat als mitjans de comunicació quins són els motius d'esta decisió i els projectes que tenen previst portar endavant.

L'acte ha començat amb unes paraules d'Enric Esteve, qui ha explicat que una cosa tan difícil com posar d'acord quatre grups polítics d'ideologia tan diversa ha sigut possible perquè esta moció ''la fem pel poble, si no, no seria comprensible un pacte amb tantes ideologies. De fet, el mèrit d'este pacte és d'Iborra, l'actual alcalde, que faltant-li un vot per a obtindre la majoria, no ha sigut capaç de pactar amb cap grup de l'oposició''.

Juanma Busto, el portaveu d'EU-Entesa, ha explicat que li ha tocat ser candidat a l'alcaldia i que ha sigut ''el que més s'ha resistit a este pacte entre els quatre partits'', però que l'actual situació que viu el poble li ha espentat a això, a causa de motius tan clars com ''la situació d'ingovernabilitat, la falta d'aprovació dels pressupostos per a enguany, les fosques propostes del nou Pla General, la negativa del PSOE a aprovar un Reglament Orgànic Municipal, la negativa socialista a les Comissions Mixtes per a repartir les subvencions a les associacions, l'ambient de crispació que viu el poble i la falta de valor de l'actual alcalde per a presentar una moció de confiança''.

En la seua intervenció, el portaveu d'EU-Entesa ha declarat haver fet tot el que ha pogut per a negociar amb els socialistes i que l'única via de negociació era la dimissió de l'alcalde ''però Iborra no ha acceptat dimitir i salvar l'alcaldia per al seu partit, que era l'únic requisit que posàvem per a asseure'ns a negociar... i inclús es va permetre en el dinar de Sant Joan gallejar que hi hauria alcalde per a estona: doncs no, hi haurà alcalde fins al dia dènou''.

Salvador Claramunt, portaveu del Bloc Nacionalista Valencià, ha insistit en la necessitat d'una mesura d'emergència davant de la situació provocada per tants anys de govern monocolor de l'equip socialista, però no és una cosa de hui ''ja que en anys anteriors el PSOE ha deixat de complir els compromisos adquirits amb alguns partits perquè li aprovàrem els pressupostos''.

Després de parlar de les comissions mixtes per a repartir subvencions als col·lectius locals, el Reglament Orgànic Municipal, la situació econòmica per la que travessa l'ajuntament, el creixement de l'IBI i la falta d'acord sobre el Pla General, com a majors motius per a esta decisió, el portaveu del BNV ha recordat que ''el nostre partit va demanar a l'alcalde que presentara la moció de confiança fa uns mesos, però no ho ha fet. I el poble no pot pagar la cabuderia del PSOE, d'ací esta moció de censura''. Va acabar la seua intervenció afirmant que no els va a faltar faena i que l'única premissa que ha posat el seu partit per a esta moció és que ''s'ha de governar per un programa progressista''.

Mariano Sanchis, el portaveu del partit majoritari en l'oposició (el PP, amb sis regidors) ha destacat la seua preocupació ''per la deterioració i la crispació social, així com la paralització del poble per la incapacitat del PSOE, que ha donat prioritat als seus interessos abans que als de Puçol''.

Per al portaveu popular, l'important és que els grups han parlat molt i ha

Per al PSOE: 'el nou Reglament Orgànic Municipal és antidemocràtic'

Per al PSOE: 'el nou Reglament Orgànic Municipal és antidemocràtic'

10 Juny 2004

El reglament orgànic municipal (ROM) que es va aprovar, amb els vots a favor de PP, EU, BLOC i UV, i el vot en contra del Partit Socialista, en el ple ordinari del dia 31 de maig, és un document importantíssim per a un ajuntament, ja que és un document mitjançant el qual es regula l'organització i el funcionament dels òrgans de govern.

Document que hauria d'haver sigut consensuat per tots els grups municipals, però que no ha sigut així.

Es va presentar amb caràcter d'urgència pel Partit Popular en la comissió informativa del dilluns dia 24, i ell i la resta de grups polítics van demanar que es votara.

Per què estes presses a presentar-lo i aprovar-lo?

''No és urgent'' -va afirmar el Partit Popular- ''aprovar la modificació per a donar-li la subvenció a l'associació del nostre municipi Agrupació de Penyes'', però sí ho era incloure este reglament amb caràcter d'urgència en el ple.

Per al Partit Socialista era un reglament totalment desconegut, però creiem que es coneixia per la resta de grups municipals.

Este document va en contra de la democràcia: s'està limitant el debat, l'opinió dels grups polítics i es limitarà també la informació que poden i han de rebre els nostres veïns.

Durant estos 25 anys de democràcia mai s'ha limitat el temps d'intervenció de cap regidor d'este ajuntament, cada un dels regidors que hi ha hagut en totes i cada una de les legislatures ha tingut el temps que ha necessitat en les seues intervencions, i sempre s'ha intervingut de menor a major, perquè esta és la pràctica habitual en els fòrums democràtics.

No obstant, amb este reglament es retallen les intervencions de tots els portaveus, tinguen la representació que tinguen i el nombre de regidors, a deu minuts, inclús si d'este partit polític intervenen dos o més regidors que es repartisquen este temps, casualitat que hui per hui l'alcalde i la portaveu que escriu estes línies som d'este partit (en contra de qui van?), i el debat s'ordenarà de major a menor.

És a dir, tindrà el mateix temps d'intervenció en el debat un partit amb 500 vots, com un amb 4.200 (com és el cas del PSOE) o un amb 3.500 (com és el PP), i tancarà el debat el partit menys votat.

En eixe cas, per a què ens servix als partits més votats la confiança que han depositat els seus veïns en ells?

És lògic que els partits minoritaris estiguen d'enhorabona, però per al Partit Socialista és una opressió que proposa i consent el Partit Popular.

L'objectiu clar i concret, la urgència d'aprovar este reglament, i el que perseguix el Partit Popular és anar en contra del Partit Socialista, però també va en deterioració seu propi.

Perquè sincerament, no coneixen en profunditat el que han presentat i aprovat.

Encara que en el ple van manifestar que ''el dia que el partit popular governe a Puçol no modificarà este reglament'', a continuació van vindre les rialles del públic assistent, confiem que tarde a arribar eixe dia, com va manifestar el nostre alcalde, Josep Mª Iborra, nosaltres no estem tan segurs.

És pràctica habitual quan governeu (ho han deixat patent en els huit

Unió Valenciana rebutja els pressupostos perquè suposen recuperar antics vicis del PSOE ja oblidats

Unió Valenciana rebutja els pressupostos perquè suposen recuperar antics vicis del PSOE ja oblidats

25 Maig 2004

Un servidor manifestava en el debat dels pressupostos de l'any 2003 la necessària participació dels grups polítics en el que tots considerem que és l'estructura fonamental de tot ajuntament: els comptes municipals. Unió Valenciana així ho entenia i així ho estava fent.

I recorde que deia l'any passat que es tractava d'uns pressupostos equilibrats i que podien executar-se amb normalitat. També que eren uns pressupostos prudentment i perfectament aprovables. I acabava dient que eren uns pressupostos de consens.

A mi m'haguera agradat haver tingut –com en els anteriors quatre anys– la predisposició a aprovar els pressupostos municipals per al 2004.

Ja en els informes emesos pel Departament d'Intervenció, en les Bases d'Execució, es reflectix la pura realitat i la situació actual del nostre Ajuntament.

Que l'endeutament global o “deute viu” se situe quasi en un 43% és difícil d'entendre per als nostres veïns, però si es diu que actualment l'Ajuntament de Puçol deu més de cinc milions d'euros, o el que és el mateix, més de 850 milions de les antigues pessetes, ja és més intel·ligible i alarmant.

I és que els nostres conciutadans han de saber que l'Ajuntament de Puçol té crèdits contrets fins a l'any 2020, i que corresponen, en la seua majoria, al pagament de les inversions que encara es deuen, començant per l'any 2000, a més del refinançament amb el Banc de Crèdit Local que es va realitzar l'any 2002, i del qual encara resta per pagar 1.636.000 euros.

Si a això afegim que en l'estructura del pressupost general s'observen certes consideracions a tindre molt en compte, resulta que el panorama actual no és que no siga falaguer, sinó que, a més, si no s'esmena podríem tindre verdaders problemes.

I és que es diu que està en estudi la desaparició de la Fundació Municipal de Cultura i Esports, per a economitzar tràmits i evitar duplicitats. Això dóna a entendre que durant estos anys hem estat suportant gastos innecessaris, que finalment han repercutit negativament en la butxaca dels ciutadans.

També es considera que ha de canviar-se l'actual situació de Vídeo Industrial Puçol, i que ha de ser l'ajuntament qui assumisca els serveis del personal contractat en l'Escola de Persones Adultes, el gabinet psicopedagògic i les consergeries, i que també així eliminaríem duplicitat d'estructures.

És una bona consideració que els grups de l'oposició sempre hem estat dient, però que el PSOE ens ho ha tirat sempre en cara... encara que ara ens dóna la raó.

Quant al servei de la Ràdio Local, és evident que, encara que interessant, ja es preveu com una activitat deficitària i no estem disposats en Unió Valenciana a què l'Ajuntament haja de suportar una activitat que ja naix amb dèficit.

Quant a Gespul, és molt significatiu que també ens donen la raó, i que els serveis de jardineria i neteja viària han de ser definitivament assumits pel mateix ajuntament.

He de dir que enguany algunes de les propostes del nostre partit havien sigut admeses i afegides als comptes, com en un acte de bona voluntat, però també he de dir que no s'han arreplegat en tota la seua  extensió i que algunes d'estes propostes, que s'arrosseguen d'exercicis anteriors, tampoc enguany tenen consignació pressupostària.

Rebutjats els pressupostos de 2004: opinió del PSOE

Rebutjats els pressupostos de 2004: opinió del PSOE

11 Maig 2004

Davant de la no aprovació del pressupost municipal per al 2004 en el ple celebrat el 30 d'abril, pels vots en contra de Unio Valenciana, el Bloc, Esquerra Unida i el Partit Popular, el PSOE vol deixar clar quins han sigut els passos donats per a preparar este pressupost, passos que es corresponen amb els realitzats en anys anteriors en els quals sí que van ser aprovats amb el suport de tres o quatre grups municipals.Durant sis mesos hem estat treballant des del Partit Socialista amb la resta de partits polítics per a consensuar el pressupost municipal per a enguany. Han sigut cinc reunions de portaveus, diverses reunions de treball individuals amb cada partit, reunions de grup...

I tot això amb l'única intenció de consensuar, des del diàleg i la tranquil·litat, però amb responsabilitat, un pressupost que manté la política de benestar social, els serveis per als nostres veïns i, a més, compta amb més de 260 milions de pessetes en inversions.

Estes inversions aniran destinades a: rehabilitació del Molí de Vent, zones verdes, parcs, jardins, inversions en la casa de cultura i el poliesportiu, redacció dels projectes del jardí botànic, l'església de la platja i un amfiteatre polivalent, a més de distintes inversions en la platja, el casc i les urbanitzacions.

El nostre projecte contempla un pressupost equilibrat i social, que inclou la major part de les propostes dels partits de l'oposició, encara que sense oblidar els recursos que disposem, ja que, com tots sabem, els recursos econòmics són limitats.

I quines han sigut les discrepàncies per a no arribar a consensuar el pressupost?

Fent un balanç es poden reduir a quatre punts: un alliberat per a cada partit; la gratuïtat dels llibres de text; la disminució de subvencions a les associacions i algunes de les inversions previstes.

El tema de l'alliberat o assessor per a cada partit és una cosa amb la qual el PSOE no està d'acord, encara que finalment hem optat per acceptar-ho de cara a poder arribar a un consens. Ja vam dir en el seu dia, que el que haurien de fer és alliberar-se els portaveus (que actualment estan cobrant més de 8000 €) en comptes de contractar més gent, ja que a l'haver sigut elegits pels nostres veïns, haurien de ser ells els que dedicaren més temps a la política municipal. Cal recordar que estos quatre assessors suposaran un gasto de 14 milions de pessetes i cobraran més que alguns dels regidors delegats del PSOE, que són els que tenen la responsabilitat de governar.

Els llibres de text gratuïts per a tots és una competència de la Conselleria d'Educació. Eixos llibres suposen un gasto de 30 milions de pessetes si es dóna a tots de la mateixa manera. Des del PSOE no ens hem oposat en cap moment a este tipus de beques, per això hem inclòs una partida de dos milions de pessetes, el que sí que volem és que siga de forma gradual i sempre tenint en compte les rendes familiars. No estem disposats a pagar els llibres a qui no ho necessita. No hem d’oblidar que en el nostre municipi hi ha famílies de nivell econòmic molt alt que porten als seus fills a l'escola pública. D'altra banda, recordar que des de l'Ajuntament s'estan concedint des de fa molts anys ajudes econòmiques als xiquets a qui la Conselleria no concedix la beca i realment ho necessiten. En definitiva, cap xiquet del nostre municipi es queda sense estudiar per no poder comprar llibres.

El PSOE guanya les eleccions a Puçol amb un regidor més que en la passada legislatura

El PSOE guanya les eleccions a Puçol amb un regidor més que en la passada legislatura

25 Maig 2003

 

La participació va ser del 75 per cent.

La informàtica, l'EMTV i Internet han permés que en estes eleccions els resultats siguen coneguts molt abans que en anteriors eleccions. Poc abans de les deu i mitja de la nit Josep Mª Iborra, l'únic dels candidats que seguia els resultats ´in situ´ en l'Ajuntament, on s'anaven rebent els resultats de les distintes taules i es realitzava el recompte final, coneixia que el seu partit havia pujat un 4 per cent respecte a les anteriors eleccions municipals, obtenint un total de 4.140 vots i 44 per cent, la qual cosa suposa que el PSOE obté huit regidors. El Partit Popular, liderat per Mariano Sanchis, manté els sis regidors de l'anterior legislatura, gràcies als 3.016 vots obtinguts, la qual cosa suposa un total del 32 per cent dels vots emesos. La nova coalició d'Esquerra Unida, l'Entesa, es convertix en el tercer partit més votat de la població, amb 855 vots, un 9 per cent que li suposa una regidoria, que serà coberta pel seu líder, Juanma Busto. Unió Valenciana, que en l'anterior legislatura tenia dos regidors, descendix a 678 vots, un 7 per cent, la qual cosa reporta a Chimo Galcerá un únic regidor. La cinquena formació municipal, el BLOC, obté 551 vots, un 6 per cent, la qual cosa també reporta una regidoria a la formació liderada per Salvador Claramunt. Va ser una jornada absolutament lliure d'incidents en la població. ‘El més destacat al llarg del matí electoral ha sigut l'ajuda que hem prestat membres de la Policia Local a quatre veïns minusvàlids, perquè pogueren acostar-se als seus respectius col·legis a votar’. Amb estes paraules resumix l'intendent cap de la Policia, Vicente Giménez, la jornada electoral. A això cal afegir la desorientació d'alguns veïns, sobretot de les urbanitzacions, els que fidels a la seua rutina d'anteriors comicis, es van dirigir a la taula del Col·legi Públic La Milotxa en què havien depositat el seu vot en anteriors ocasions, sense tindre en compte que en esta ocasió la seua taula havia canviat, bé en el mateix col·legi La Milotxa o bé en l'Espai Social Martínez Coll. Un alt percentatge de participació, superior al de les eleccions anteriors, situat en esta edició entorn del 75 per cent, i el programa especial de l'Emissora Municipal de Televisió oferint les dades a mesura que anaven arribant han sigut les altres dos notícies destacades de la jornada.

Control de vots a l'Ajuntament.

Altres

Tanca informació