El Ministeri de Foment fa oïdes sordes a la sol·licitud de Puçol per a estudiar el pas de l'AVE pel municipi

El Ministeri de Foment fa oïdes sordes a la sol·licitud de Puçol per a estudiar el pas de l'AVE pel municipi

Nou mesos després, l'Ajuntament de Puçol continua sense notícies del Ministeri de Foment. Des del 22 d'octubre del 2008, que es va realitzar l'última reunió, les sol·licituds per carta, mail, fax i telèfon han sigut multitudinàries. La resposta, el més absolut silenci. Per al poble de Puçol la incògnita seguix sense resposta: per on travessarà l'AVE el seu terme municipal?
 

Des que el Ministeri de Foment va anunciar la seua proposta de traçat del futur AVE que unirà València i Castelló, la resposta dels ajuntaments de l'Horta Nord va ser unànime: no al traçat proposat des de Madrid, pel que significa crear noves barreres arquitectòniques i posar en perill l'horta valenciana.

La postura dels ajuntaments els va portar a sol·licitar una primera reunió conjunta el 23 de juny del 2008 amb representants de Foment. Paral·lelament, Puçol va sol·licitar l'accés a la documentació per a poder estudiar les solucions proposades en el cas concret d'esta població, una de les més afectades pel projecte inicial del Ministeri.

Esta reunió es va celebrar el 22 d'octubre a Madrid, amb el subdirector general de plans i projectes de la Direcció General de Ferrocarrils, Francisco Sánchez Ayala. A esta van assistir Eduardo Molina, per part de Foment, i representants del PSOE, Esquerra Unida i el Partit Popular, per part de l'Ajuntament de Puçol.

Una vegada comprovat que la proposta de Foment continua generant grans problemes per a un municipi que ja està actualment travessat per quatre grans barreres (el bypass, l'antiga carretera de Barcelona, les vies de la Renfe i l'antiga autovia, actualment V-21), tots els grups polítics municipals acorden sol·licitar una nova reunió per a acostar postures i buscar solucions menys lesives per als veïns de Puçol.

Així, el 28 d'octubre se sol·licita reunió amb la Secretaria d'Estat de planificació i relacions institucionals, concretament amb Víctor Morlán. Però no s'obté resposta.

Davant de l'absència de notícies, les telefonades se succeïxen de forma periòdica, obtenint sempre excuses i traslladant el problema de departament en departament. No sent prou el telèfon, es fa ús de distints mitjans per a intentar concertar la reunió, però arribats al 9 de juliol, el Ministeri seguix sense donar cap contestació... i sense rebre els representants de Puçol.

"Inclús l'antic portaveu del PSOE a nivell municipal, Josep Mª Iborra, es va oferir a contactar a través dels seus diputats nacionals per a gestionar l'entrevista", recorda el regidor d'Urbanisme, Juan Enrique Claramunt. "Però ni ell, ni l'actual portaveu, José Vicente Martí, han aconseguit que esta reunió es duga a terme... i el Ministeri de Foment continua ignorant les nostres cartes, telefonades, mails i sol·licituds de tota classe".

La llista dels intents per part de Puçol creix cada mes: el 8 de gener es va telefonar a la Secretaria d'Estat i el Director del gabinet, Juan Ángel Mairal, es va declarar com a interlocutor vàlid per a parlar de les dates i la concessió de reunions amb el Ministeri.

Vint dies després, el 28 de gener, nova telefonada al Director del gabinet. Sense resposta.

Un mes més tard, el 2 de març, nova telefonada. La seua secretària pren nota i queda a contestar... fins hui.

També a principis d'abril, concretament el dia 2, es contacta amb Juan Ángel Mairal: asseguren estar pendents del tema i que telefonaran prompte...

El 7 de maig nou contacte telefònic amb la Secretaria d'Estat. Per a accelerar el tràmit se sol·licita que envien la carta per fax. S'envia eixe mateix dia... però no s'obté resposta.

L'11 de maig arriba la primera notícia del Director del Gabinet del Secretari d'Estat: és una carta dirigida a l'alcalde de Puçol, en la que confirma que atendran la petició d'entrevista... una vegada s'ajuste l'agenda de Víctor Morlán, el Secretari d'Estat de planificació i relacions institucionals.

L'endemà, 12 de maig, contacte telefònic insistint des de l'ajuntament en què la reunió es ve sol·licitant des d'octubre... excuses de distint signe, però cap data concreta per a celebrar-la.

Arribem al 2 de juny, que l'ajuntament obri una tercera línia per a intentar contactar (després dels fracassos dels diputats nacionals socialistes i l'absència de resposta per part del Director del Gabinet del Secretari d'Estat): se sol·licita una nova reunió amb la Direcció General de Ferrocarrils, concretament amb Santiago Pérez, per a intentar desbloquejar el tema... sense resultats.

El 9 de juny, Juan Enrique Claramunt se persona en el Ministeri de Foment  i entrega en mà la sol·licitud d'entrevista amb Víctor Morlán, Secretari d'Estat de Planificació i Infraestructures del Ministeri de Foment. Encara no ha arribat la resposta.

L'últim intent, el passat 30 de juny, només servix perquè la sol·licitud de reunió passe ara al Cap de la Secretaria Personal del Secretari d'Estat, qui confirma que són coneixedors de la petició de l'Ajuntament de Puçol... i que està en estudi.

"Són ja nou mesos sol·licitant una reunió per distintes vies i amb distints interlocutors i ningú ens dóna una resposta", assevera Mariano Sanchis, alcalde de Puçol. "L'única realitat fins ara és que els ajuntaments de la comarca de l'Horta Nord no estan d'acord amb el traçat proposat pel Ministeri de Foment i, encara que alguns han vist ateses algunes de les seues peticions, el cas més conflictiu, que és Puçol, no sols no s'ha resolt, sinó que els distints representants de Foment es neguen inclús a rebre'ns per a intentar arribar a algun consens".

226-aerea_ave
09 Juliol 2009
FaceBook  Twitter  

Altres