Opinió del Partit Popular sobre el ple del 26 d'octubre del 2009

Opinió del Partit Popular sobre el ple del 26 d'octubre del 2009

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat el passat any, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze. Este és el text enviat pel Partit Popular, titulat “La política de consens i  tolerància del nou govern”.

 

El passat 26 d'Octubre va tindre lloc el Ple de les Ordenances Fiscals que regulen els impostos que hauran de suportar els nostres veïns per a l'any 2010.

Abans d'emetre la nostra opinió sobre estes imposicions, tenim l'obligació de recordar el 3 d'agost, dia en què es va aprovar la moció de censura que va acabar amb el govern del Partit Popular. Un dels motius que va aconseguir unir en matrimoni a "un festeig impossible", segons el nou equip de govern va ser la pujada "desorbitada" de l'IBI (que no el tipus de gravamen), que el Partit Popular va imposar per a l'any 2009.

La rebaixa? que porten a ple PSOE, EU i PAVALUR (ja ho podran comprovar en els rebuts) és una rebaixa fictícia, ja que l'any que ve -gràcies a esta mesura- les arques municipals ingressaran al voltant de 200.000 € més que amb el govern del PP; a esta quantitat cal sumar-li la resta

d'impostos i taxes municipals, com l'arreplegada de fem, el IAE, Guals, Impost de Vehicles, etc. que no sofriran cap variació respecte del passat any; per tant no baixaran com havien anunciat a boca plena.

El Partit Popular, en este ple, va presentar una esmena perquè es rebaixaren estos impostos en base al tancament del IPC que s'ha situat en el -1 %, i el nou govern d'esquerres la va votar en contra; per tant, si algun rebut de l'IBI per al 2010 és igual o superior al de 2009 queda totalment injustificada la moció de censura.

És cert que s'aplicarà una bonificació del 3 % per a aquells rebuts que es domicilien, això els assegura la recaptació però, què passa amb aquells que decidisquen una altra modalitat de pagament o amb aquells que precisen del fraccionament perquè no ho poden pagar tot d'una vegada? Justament qui més necessita la bonificació es veu perjudicat i discriminat amb esta mesura.

D'altra banda, la Sra. Sánchez Parra diu que: "com l'any que ve recaptaran menys, seran més austers en el gasto". Calculadora en mà, este nou equip de govern recaptarà en 2010, uns 40 milions de les antigues pessetes més que el PP va recaptar en 2009 només en impostos; amb estes xifres hem d'entendre que seran austers?, esperem que ja que disposaran de més diners no els done per una altra pujada de sous en els pròxims pressupostos.

També diuen ser "conseqüents amb les seues decisions polítiques"; si açò és cert, rectifiquen, abaixen-se els sous i donen exemple d'austeritat i respecte cap aquells que no tenen treball, cap als quals estan parats i sense subsidi i, baixen realment els impostos com van prometre fa tan sols tres mesos. I tal com estan les coses, només faltava eixe "poquet" (com diu la Sra. Regidora d'Hisenda) increment en la taxa d'arreplegada de fem que s'aplicarà a bars, cafeteries, restaurants, etc. 

Finalment, lamentem el tracte que es dóna a les propostes que presenta el PP, dóna igual el tema que se tracte; és més, comencem a creure que ni tan tan sols se les lligen. En l'últim ple vam presentar dos mocions: una proposant una sèrie de mesures per a pal·liar la crisi econòmica entre els jóvens i una altra sol·licitant la modificació de les bases que regulen les ajudes per a llibres i material escolar; des del Partit Popular entenem que els beneficiaris d'estes ajudes han de ser tots els alumnes de primària, secundària i educació especial, amb independència del col·legi a què acudisquen, siga públic, concertat o privat.

Esta és la política de consens i tolerància que practica el nou equip de govern.

Una opinió del Grup municipal del Partit Popular

 

11 Novembre 2009
FaceBook  Twitter  

Altres