El PSOE de Puçol dona suport a la vaga de l’ensenyament públic del dia 28 d’abril

El PSOE de Puçol dona suport a la vaga de l’ensenyament públic del dia 28 d’abril

El PSOE de Puçol presentarà al ple del dia 27 d’abril per a la seua aprovació una moció en la què es dona suport a les reivindicacions que la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic Valencià planteja en els tretze punts del seu Manifest i que han conduït a la convocatòria de vaga per al dia 28 d’abril. Així mateix, s’insta a la Generalitat Valenciana a canviar la seua política educativa i atendre les demandes que el Manifest fa constar.

 

"Les actuacions polítiques del Partit Popular que des de la Conselleria d'Educació es realitzen afavoreixen de manera descarada i premeditada als centres concertats, en perjudici de l'ensenyament públic", afirma Josep Vicent Martí, portaveu del PSOE.

Després de la multitudinària manifestació del passat 29 de novembre i de dos mesos de negociacions, el Sr. Font de Mora no ha estat capaç d'oferir cap acord concret al voltant de les reivindicacions que presenta la Plataforma:

1) No materialitza el compromís de crear unitats 0-3 anys en centres públics.

2) No presenta cap pla d'actuació per a l'eradicació dels barracots.

3) No negocia amb els sindicats un nou mapa escolar i es desconeix el nou model de plantilles.

4) No es deroga l'Ordre d'Educació per a la Ciutadania.

5) No s'amplien les beques ni s'habiliten nous menjadors als IES.

6) Si manté l'actual Decret de Matriculació que impedeix la distribució equilibrada de l'alumnat, la qual cosa perjudica i molt als centres públics, front als centres concertats que es veuen afavorits.

7) Si ofereixen una moratòria de llarga durada respecte a la catalogació lingüística en valencià.

Aquests i altres punts del manifest són totalment ignorats pel Partit Popular que pretén convertir  l'escola pública en subsidiària i assistencial.

Les reivindicacions de la Plataforma, coincideixen plenament amb la concepció que els socialistes tenim de l'educació; per això subscrivim aquest Manifest i instem a la mobilització i participació activa de tots els sectors educatius implicats.

Una opinió del Grup Municipal Socialista de Puçol


26 abril 2009
FaceBook  Twitter  

Altres