El grup municipal socialista opina sobre el ple del 10 de juny

El grup municipal socialista opina sobre el ple del 10 de juny

Dimarts 10 de juny a les 14 hores, ple extraordinari per a un expedient de modificació de crèdit. Bon dia i hora perquè no hi puga assistir públic i no s’enteren de les estratagemes del Partit Popular i de la situació econòmica de l’Ajuntament. Expedient per a aprovar una operació de tresoreria de “préstec a curt termini” de 500.000 € per a poder pagar la nòmina de juny dels treballadors de l’ajuntament i que ens constarà 6.500 euros d’interessos.
El més cridaner és que han hagut de modificar les bases d'execució del pressupost, ja que és competència de l'alcalde sol·licitar les operacions de tresoreria, però en no estar contemplada en les bases d'execució des de fa més de 10 anys perquè no ha fet falta realitzar cap operació de tresoreria, l'han hagut de dur al ple per a la seua aprovació. Si no, no ens haguérem adonat de que a data de hui l'ajuntament no té liquiditat per a pagar les nòmines dels treballadors del mes de juny.

Sí senyors, han entès bé.

La situació econòmica que pateix l'ajuntament, gràcies a les polítiques del PP, és molt preocupant. I prova d'açò és, a més d'esta operació de tresoreria, l'Avantprojecte de pressupost 2008 que se'ns va entregar en Comissió Informativa el passat 24 de maig:

  • *Del Pressupost corrent, les despeses sobrepassen els ingressos en 571.000 €. Falten aproximadament 95 milions de pessetes per a fer front a les despeses corrents.

  • *I del Pressupost total, les despeses sobrepassen als ingressos en 2.192.000 €. Per a poder equilibrar, en part, proposen sol·licitar un préstec de 1.385.800 € (uns 230 milions de pessetes), i tot i això continuen faltant 806.200 € (uns 134 milions de pessetes).
I quins han sigut les propostes del Partit Popular per a equilibrar el Pressupost Ordinari?
En la Comissió Informativa del 6 de juny les van donar a conèixer:
  • *§ Pujar l'IBI d'urbana del 0,62% al 0,70%, el que suposarà per al 2009 un increment del 16%, ja que a més del tipus impositiu, l'1 de gener va entrar en vigor la revisió cadastral (CATASTRAZO) que suposa un increment del 10% cada any.
  • *§ I no pagar el 10% al personal segons l'acord adoptat amb els funcionaris en març de 2007, dos mesos abans de les Eleccions, "promesa electoral" segons sembla. La proposta del Partit Popular és en 2008 no pagar este 10% a ningú (tot i que alguns funcionaris creuen que el tenen garantit perquè està inclòs com a complement, en 2008 els el llevaran), en 2009 i 2010 pagaran una part i en 2011 es pagarà el 10% a tots els grups..
Quina casualitat! 2011 any electoral de nou.

La proposta del Partit Popular perquè en 2008 ningú no cobre el 10% promès en març de 2007 és acceptar l'escrit de la Delegació del Govern de desembre 2007 que deixa sense efecte este increment.

Com poden comprovar en estes "mesures correctores", gens de penediment en les seues polítiques que són les que ens han abocat a esta crisi econòmica.

Els sonen estes frases de "pa i circ" i "futbol i bous" que tant han criticat als socialistes?

Doncs peguen una ullada a l'Avantprojecte de Pressupost 2008 i analitzen les despeses i promeses que fan. I en quant a les inversions, res de res, ja que a més de vendre tot el Patrimoni que quedava per prendre, i que vam deixar el Partit Socialista quan governem, han dilapidat més de 3 milions d'euros en obres que no han solucionat els problemes generals de la població, perquè la política del Partit Popular ha sigut la "política de mirar-se el melic".

Davant d'esta situació en la Comissió Informativa el Partit Socialista vam proposar, per a equilibrar el Pressupost de despeses corrents, diverses accions:

  • *§ Mantenir el 10% d'increment per a tots els funcionaris en 2008, pagant als grups D i E els retards D i E els retards de 2007 ( la resta ja els va cobrar en 2007) amb la condició de paralitzar noves contractacions fins que una empresa externa analitze el dimensionament de la plantilla en tots els serveis. Ja que creiem que en alguns serveis està desmesurada.
  • *§ Disminuir un 10% el Capítol II (despeses corrents) i el Capítol IV (transferències), sense reduir un euros en despeses socials. Així equilibrarem el Pressupost Corrent.
  • *§ En quant a l'increment de l'IBI d'urbana, proposat pel PP, el Partit Socialista sollicitem la documentació necessària per a conèixer la realitat d'esta pujada en 2009.

El Partit Popular de Puçol, després de dur-nos a un caos econòmic, a una crisis total, proposa just el contrari del que prometia en el seu programa electoral amb el que es va presentar a les eleccions municipals de maig 2007:

  • *§ Incrementar els impostos municipals.
  • *§ Endeutar-nos, demanant un préstec de quasi 1.400.000 €
  • *§ Enganyar als funcionaris, prometent un increment dels sous abans de les eleccions per assegurar-se el seu vot i ara volent eliminar-lo a tots els grups.

Mentrestant continuen amb el malbaratament, més "pa i circ", esperant que els partits de l'oposició els "salvem de la crema" aprovant un pla d'estabilitat 2008-2011 per a mantenir-se en la poltrona, tranquil·lament, estos 4 anys.

Des d'aquí els diem als senyors del Partit Popular i a tots els nostres veïns, que en 25 anys de govern socialista mai s'ha liquidat un Pressupost municipal negatiu. I tinguen clar que si haguérem continuant governant esta situació econòmica mai s'haguera donat.

Article d'opinió del grup municipal socialista

19 Juny 2008
FaceBook  Twitter  

Altres