Per al PSOE: 'el nou Reglament Orgànic Municipal és antidemocràtic'

Per al PSOE: 'el nou Reglament Orgànic Municipal és antidemocràtic'

El reglament orgànic municipal (ROM) que es va aprovar, amb els vots a favor de PP, EU, BLOC i UV, i el vot en contra del Partit Socialista, en el ple ordinari del dia 31 de maig, és un document importantíssim per a un ajuntament, ja que és un document mitjançant el qual es regula l'organització i el funcionament dels òrgans de govern.

Document que hauria d'haver sigut consensuat per tots els grups municipals, però que no ha sigut així.

Es va presentar amb caràcter d'urgència pel Partit Popular en la comissió informativa del dilluns dia 24, i ell i la resta de grups polítics van demanar que es votara.

Per què estes presses a presentar-lo i aprovar-lo?

''No és urgent'' -va afirmar el Partit Popular- ''aprovar la modificació per a donar-li la subvenció a l'associació del nostre municipi Agrupació de Penyes'', però sí ho era incloure este reglament amb caràcter d'urgència en el ple.

Per al Partit Socialista era un reglament totalment desconegut, però creiem que es coneixia per la resta de grups municipals.

Este document va en contra de la democràcia: s'està limitant el debat, l'opinió dels grups polítics i es limitarà també la informació que poden i han de rebre els nostres veïns.

Durant estos 25 anys de democràcia mai s'ha limitat el temps d'intervenció de cap regidor d'este ajuntament, cada un dels regidors que hi ha hagut en totes i cada una de les legislatures ha tingut el temps que ha necessitat en les seues intervencions, i sempre s'ha intervingut de menor a major, perquè esta és la pràctica habitual en els fòrums democràtics.

No obstant, amb este reglament es retallen les intervencions de tots els portaveus, tinguen la representació que tinguen i el nombre de regidors, a deu minuts, inclús si d'este partit polític intervenen dos o més regidors que es repartisquen este temps, casualitat que hui per hui l'alcalde i la portaveu que escriu estes línies som d'este partit (en contra de qui van?), i el debat s'ordenarà de major a menor.

És a dir, tindrà el mateix temps d'intervenció en el debat un partit amb 500 vots, com un amb 4.200 (com és el cas del PSOE) o un amb 3.500 (com és el PP), i tancarà el debat el partit menys votat.

En eixe cas, per a què ens servix als partits més votats la confiança que han depositat els seus veïns en ells?

És lògic que els partits minoritaris estiguen d'enhorabona, però per al Partit Socialista és una opressió que proposa i consent el Partit Popular.

L'objectiu clar i concret, la urgència d'aprovar este reglament, i el que perseguix el Partit Popular és anar en contra del Partit Socialista, però també va en deterioració seu propi.

Perquè sincerament, no coneixen en profunditat el que han presentat i aprovat.

Encara que en el ple van manifestar que ''el dia que el partit popular governe a Puçol no modificarà este reglament'', a continuació van vindre les rialles del públic assistent, confiem que tarde a arribar eixe dia, com va manifestar el nostre alcalde, Josep Mª Iborra, nosaltres no estem tan segurs.

És pràctica habitual quan governeu (ho han deixat patent en els huit

10 Juny 2004
FaceBook  Twitter  

Altres