Opinió de Ciudadanos del ple del 22 de febrer: «Dades econòmiques molt positives per a Puçol»

Esta és l'opinió de Ciudadanos del ple de gener, titulada Dades econòmiques molt positives per a Puçol. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

 

Bon dia, ciutadans.

En l'últim ple es va donar compte, des de la nostra regidoria d'Hisenda, del resum de l'informe econòmic de l'últim trimestre, que augura unes dades molt positives en la liquidació del pressupost de 2020 . Liquidació que es presentara al pròxim ple de març .

Estes són les dades fonamentals dels quals es va donar compte al ple: execució pressupostària, morositat, període mitjà de pagament i endeutament.

Estabilitat pressupostària: +1.656.000 €.

Regla de la despesa: +1.622.000€

Deute: 4 milions, és a dir, el 25%; cal destacar s'ha reduït un 5% en l'últim any.

El període mitjà de pagament és de 6 dies, aproximadament.

Són dades molt positives que ens animen a continuar mantenint la mateixa línia de treball.

En un altre ordre de coses, volem recordar-vos que estem en una pandèmia horrorosa i que tota prudència és poca: per favor, hem de ser prudents i respectar les normes anti contagi de la COVID-19.

Una opinió de Ciudadanos.

25 Febrer 2021
FaceBook  Twitter  

Altres