Dimecres 23 de desembre, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

L'AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DIMECRES 23 DE DESEMBRE, A LES 19.00 HORES, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

INTERIOR:

1r.- Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per que el govern local informe a la ciutadania i implemente ajudes al sector productiu i econòmic local, en relació a la segona onada de la pandèmia per la Covid-19, exp. 670389X/2020.

2n.- Pla Anual Normatiu 2021, exp. 674427E/2020.

RECURSOS HUMANS:

3r.- Modificació de la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament de Puçol 2020, exp. 669730F/2020

4t.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, al dia de la data de la signatura.

 

 

21 Desembre 2020
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix