Mesures econòmiques adoptades per l'Ajuntament de Puçol davant l'estat d'alarma actual

L'Ajuntament de Puçol, conscient de la situació que viuen els veïns, els comerços i els proveïdors, ha pres una sèrie de mesures encaminades a millorar en la mesura que siga possible la situació de tots ells. Són les següents:

DEVOLUCIÓ D'OFICI DE LA PART PROPORCIONAL, durant l'estat d'alarma de:

a) CÀNON DE BARS

Casa de Cultura, poliesportiu i camp de futbol

b) TAXA DE FEM

Centres docents i hospitalaris

Bars, cafeteries i restaurants

Locals de menjar per a portar

Càmpings i hotels

Establiments comercials sense activitat

c) TAXA DELS LLOCS DEL MERCAT MUNICIPAL

d) TAXA DE TERRASSES

(taules, cadires i elements anàlegs)

e) TAXES PER SERVEIS EDUCATIUS

f) PREUS PÚBLICS PER Utilització

d'instal·lacions esportives

Prestació de serveis de caràcter cultural, esportiu, educatiu i anàlegs.

SUSPENSIÓ DELS TERMINIS

En procediments administratius i terminis de prescripció i caducitat d'accions i drets.

S'AMPLIA EN 30 DIES NATURALS el termini de pagament en període voluntari dels impostos:

Fems

Guals

Vehicles

EL PAGAMENT A PROVEÏDORS es farà efectiu al més prompte possible.

TRAMITACIÓ d'expedients de gestió tributària i recaptació:

Només es podran realitzar en el Portal Tributari de la pàgina web municipal: www.puçol.es

SUBVENCIONS

Per a concedir-les s'haurà de justificar la realització de l'activitat.

Per a qualsevol CONSULTA TELEFÒNICA amb l'Àrea Econòmica:

961 465 787, anomenades de 9 a 13 hores.

Informa: Ajuntament de Puçol Cartell: Sento Pascual Fotos: Sabín

184-fachada-ayuntamiento-1

30 Març 2020
FaceBook  Twitter  

Altres