Article de Ciutadans del mes de gener: «Pacte de Govern de l'Ajuntament de Puçol per a la legislatura 2019-2023»

Aquest és l'article  de Ciutadans de gener, titulat Pacte de Govern de l'Ajuntament de Puçol per a la legislatura 2019-2023. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

En la localitat de Puçol a 14 de juny de 2019, compareixen: d'una part, Paz Carceller, en la seua qualitat de cap de llista i presidenta del Partit Popular de Puçol, i Mercedes Sanchis, en qualitat de secretària general del Partit Popular; i, d'una altra part, Rubén Vaquero, en la seua qualitat de cap de llista i representant de Ciutadans, i Antonio Hernández, en qualitat de coordinador de Ciutadans de Puçol.

Totes les parts es reconeixen la capacitat jurídica d'obrar per a aquest acte i convenen els següents

ACORDS:

Primer. El representant de Ciutadans i regidor electe per aqueix mateix partit, renúncia a presentar candidatura a l'elecció d'alcalde i secundarà amb el seu vot a la investidura com a alcaldessa de Paz Carceller; així mateix es compromet en aquest document a formar part del govern local de Puçol donant estabilitat al mateix durant tota la legislatura 2019-2023.

Segon. El PP de Puçol assumeix la contraprestació d'atorgar inicialment al representant de Ciutadans la regidoria d'Hisenda i la de Mercats, així com la seua participació en les juntes de govern.

Tercer. El Partit Popular de Puçol es compromet a dur a terme durant la legislatura una sèrie de punts programàtics que a continuació es detallen:

  1. Començar un estudi i possible projecte sobre la reparació del barranc Pascual.
  2. Impulsar el projecte del carril cicle turista que unisca les urbanitzacions amb la platja.
  3. Implantar l'ensenyament dels escacs com a extraescolar en els centres escolars del nostre municipi.
  4. Revisarem la possible opció de lloguer o compra per part del consistori de la Casa Social i la possibilitat de la rehabilitació via subvenciones.
  5. Estudiarem la possibilitat de portar avant el Pla General d'Ordenació Urbana atenent criteris tècnics i econòmics.
  6. Estudiar la possibilitat de convertir en zona de vianants diferents zones del barri antic amb el consens dels veïns.

Quart. Els regidors sotasignats es comprometen al compliment del pacte.

Quint. L'esperit d'aquesta unió és buscar sempre el millor per als veïns de Puçol i donar estabilitat al govern local en llaures al millor funcionament de tots els serveis.

I per deixar-ne constància, signem aquest document en totes les seues pàgines les persones a dalt detallades.

Una opinió de Ciutadans. 

23 Gener 2020
FaceBook  Twitter  

Altres