Article de Ciudadanos del mes d'octubre: « No pujarà l'IBI i baixaran les plusvàlues»

Este és l'article de Ciudadanos d'octubre, titulat No pujarà l'IBI i baixaran les plusvàlues. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

S'acosta el moment clau: quadrar el pressupost, fer canvis en les ordenances, pujar o baixar impostos… perquè l'any que ve tinguem un pressupost real i no un pressupost prorrogat com el que tenim ara.

El nostre regidor d'Hisenda ja treballa intensament en això i podem anticipar que, encara que no sense dificultats, no es pujarà l'IBI enguany.

La pujada del salari mínim, més la pujada del salari dels funcionaris (2,5%) i la reducció de la jornada laboral de 37,5h a 35 hores, evidentment comporta molt més despesa en personal; si a això li sumem la pujada de l'IPC any rere any, sense incrementar l'IBI (acumulem ja 6 exercicis, la qual cosa suposa un desfasament de més del 4%), cada vegada es fa més complicat suportar tots estes pujades sense traslladar-les a una pujada de l'IBI. Això requereix optimitzar els recursos al màxim per a aconseguir un balanç positiu.

Hem fet l'impossible per a no pujar els impostos als nostres ciutadans, en un moment actual d'inestabilitat i possible recessió.

Enguany no solament no es pujaran, sinó que es baixaran en alguns casos concrets.

Per exemple, les plusvàlues: l'Ajuntament de Puçol dotarà d'una major bonificació en les plusvàlues als hereus de l'habitatge habitual del causant (mort), per la qual cosa els hereus obtindran una bonificació del 80% per cent de l'impost, quan fins ara era sol el 75%.

En l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) es bonificarà un 95% de l'impost a les obres que permeten la instal·lació de carregadors elèctrics per a vehicles. Una mesura molt interessant que pot fomentar l'ús dels vehicles híbrids i elèctrics.

I finalment, es rebaixarà la taxa dels comerciants del mercat ambulant del dissabte (en exterior del Mercat Municipal), amb la intenció de fomentar el servei de venda d'este local, que ha anat perdent presència de comerciants des de 2008, arribant a tindre en l'actualitat només 6 parades.

És un mercat que proveeix a una població en la seua majoria d'avançada edat, en molts casos amb problemes per a desplaçar-se a altres punts de venda allunyats, i que al seu torn no disposa de cap altre servei de proveïment (supermercats) en la zona. Esta és la primera mesura i esperem dur a terme algunes més en els pròxims mesos, per a potenciar este servei que hui es troba sota mínims.

Una opinió de Ciudadanos.

31 Octubre 2019
FaceBook  Twitter  

Altres