Dissabte 10 de juny, a les 12 hores, ple extradordinari en l’Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple dissabte 10 de juny, a les 12.00 hores, amb el següent 

ORDRE DEL DIA

PUNT ÚNIC: Elecció d’Alcalde/ssa.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 7 de juny de 2017

L'ALCALDESSA EN FUNCIONS
Mª Dolores Sánchez Parra

09 Juny 2017
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix