El dilluns 5 de juny, a les 19 hores, ple extraordinari amb un únic punt: renúncia d'Enric Esteve al càrrec d'alcalde

L'ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple dilluns 5 de juny, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

PUNT ÚNIC: Renúncia al càrrec d’Alcalde del Sr. Enric Esteve Ramón, exp. 1679/2017.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 31 de maig de 2017

L’ALCALDE
Enric Esteve Ramón

 

05 Juny 2017
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix