Aprovat el pressupost municipal de Puçol per al 2017

El 20 de desembre, el ple municipal va aprovar el pressupost municipal per al 2017 amb nou vots a favor (PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Pavalur), dos abstencions (Ciudadanos i Ara Puçol) i sis vots en contra (Partido Popular).El pressupost total frega els 15 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment de 615.000 euros respecte al de 2016.

El pressupost de 2017 és equilibrat (contempla els mateixos ingressos que gastos); s'ajusta a la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; complix la regla del gasto, el límit del deute i la Llei de Morositat; manté el període de pagament a proveïdors entre 8 i 10 dies; afavorix l'activitat econòmica i l'ocupació; amplia els diners per a polítiques socials i d'ocupació; i, a més, respon a les demandes que tindrem en un altre any difícil per a les famílies amb menys capacitat econòmica, que patixen situacions de parats de llarga duració.

El balanç final de 14.971.543 € suposa un augment de 614.314 € respecte al de l'any 2016, la qual cosa implica un augment d'un 4,28 %.

Capítol d'ingressos

Les partides més significatives es referixen a l'IBI urbana, les plusvàlues, les llicències d'obres, les taxes, les transferències corrents i subvencions.

a) Quant a l'IBI urbana, s'ha modificat el tipus de gravamen del 0,46 al 0,497 % i, al mateix temps, s'aplica l'actualització de valors cadastrals, amb una baixada del 8 %. Tot això a nivell municipal deixarà uns ingressos semblants al 2016, a penes una baixada entorn de 25.000 €.

b) En les plusvàlues —o impost per l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana— també s'aplica la baixada del 8 % de la revisió cadastral, per la qual cosa els ingressos finals per a l'ajuntament es reduiran aproximadament en 89.000 €.

c) Els impostos indirectes deguts a les llicències d'obra han evolucionat enguany positivament, com a més s'estima una obra important en el sector 5-B de la platja este capítol augmenta en 325.800 € respecte al 2016.

d) Aplicant el principi de prudència i tenint en compte l'evolució enguany, les taxes es mantenen amb un valor semblant al 2016, ja que en les ordenances fiscals no s'ha modificat cap taxa ni preu públic.

e) Els ingressos per transferències corrents arrepleguen les aportacions que rebem del Govern Central —per l'aportació en els tributs de l'Estat— i també les subvencions que ens arriben de les distintes Conselleries i de la Diputació que gràcies al canvi de sensibilitat en les polítiques socials i d'ocupació per segon any consecutiu augmenten.

És de destacar que el canvi de signe polític en la Generalitat i la Diputació s'aprecia especialment en les subvencions en matèria social”, destaca Lola Sánchez, regidora d'Hisenda. “Així, en 2016 vam obtindre 75.000 euros per al Conveni de Servicis Socials i per al 2017 esperem entorn de 300.000 euros, inclòs l'equip social base, programes de prevenció i inserció social, el pagament complet de la dependència, el menjador d'estiu i les ajudes per a combatre la pobresa energètica”.

L'augment d'ajudes s'advertix també en els distints programes i servicis en marxa, com el Centre de Dia de Menors (que aconseguirà els 62.000 €) i la subvenció per a Xarxa Llibres (amb una previsió de 24.333 € de Conselleria i 24.333 € de Diputació, a més de l'aportació municipal).

Capítol especial: creació d'ocupació

Menció especial mereixen les ajudes de distintes institucions per a la creació d'ocupació, els programes de la qual no sols creixen en nombre sinó també en aportació econòmica, inclús quan s'ha aplicat en tots els casos el principi de prudència pressupostària perquè tots els inclosos es porten avant.

Dos subvencions del SERVEF apareixen en el pressupost de 2017: la de l'Emcorp i el Salari Jove, amb 20.000 € cadascuna. “No obstant, en data desembre del 2016 ja hi ha confirmades diverses subvencions més que permetran contractar un mínim de 24 veïns més, amb contractes de distinta duració, la qual cosa suposa una subvenció global que ronda els 229.000 euros”, apunta la regidora d'Hisenda. 

Estes subvencions ja confirmades inclouen els Programes d'Orientació Laboral (amb 40.000 € per a contractar dos persones), el Salari Jove (dotat amb 35.000 € per a tres veïns), l'Emcorp (sis persones contractades gràcies a 30.000 €), el Pla d'Ocupació de la Diputació (que invertirà 24.000 € en la contractació de quatre veïns durant tres mesos a jornada completa) i, finalment, els romanents de l'Emcorp (amb els que es podrà contractar nou persones durant sis mesos per un muntant total de  100.000 euros).

A més cal afegir la resta de programes en marxa: escola d'adults, gabinet psicopedagògic, agència de desenvolupament local… i els programes que s'incorporaran en el balanç final de 2017 com a ingressos addicionals i que ja són una realitat, cas dels Plans Parcials d'Obres i Serveis de la Diputació, que ja ha adjudicat a Puçol 180.000 €.

Finalment, el projecte estrela d'enguany: la dinamització de la zona del Vallet i adjacents. Un projecte que ha sigut subvencionat amb 368.000 euros del Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat Valenciana.

Enfront de tot este suport de la Generalitat, la Diputació i els Fons Europeus a les poblacions i a la creació d'ocupació, ens trobem que El Govern Central rebaixa en 6.000 euros la subvenció que ens assigna per a la contractació a l'estiu de desocupats agrícoles”, la qual cosa segons Lola “demostra la diferència en la sensibilitat cap als problemes de les persones, segons el partit polític que estiga en el govern”.

Pressupost de gastos

Quant a gastos de personal, s'augmenten els salaris en 1%, igual que per a enguany, com a previsió a l'espera dels pressupostos generals de l'Estat, que encara no estan aprovats i per tant la Llei de Pressupostos tampoc, que és la que arreplega l'augment salarial entre altres temes.

Fomentar l'ocupació per a desocupats de llarga duració des de l'ajuntament, a més de tots els programes ja mencionats, a través d'una dotació pressupostària de 27.500 €, que “entenem que no és una quantitat important donada la situació actual, però que anirem incrementant amb els romanents del capítol de personal i així crearem una borsa social sense límit d'edat, com hem fet enguany, gràcies a la qual s'han contractat vint veïns durant tres mesos, amb un cost aproximat de 120.000 euros, tot amb recursos municipals”, finalitza la regidora.

S'està habilitant un aula de formació en l'Espai Jove, per a homologar-la i poder accedir l'any que ve a tallers d'ocupació amb certificats oficials, amb un cost aproximat de 15.000 €.

Es manté la línia d'ajudes a empreses (per un import total de 15.000 €), per a la contractació de desocupats de Puçol. Esta línia creada en 2016 ha permés contractar onze persones per part de les empreses, tres d'elles indefinides.

El balanç final a nivell de creació d'ocupació demostra, segons Lola Sánchez, que el treball s'està realitzant bé: “Quan vam arribar al govern en el mes de juny del 2015, el nombre de parats a Puçol era de 1493 i a 30 de novembre del 2017 és de 1253; és a dir, la desocupació a Puçol ha baixat en 240 persones”.

Les polítiques en foment d'ocupació augmenten un 3,31%, sense contemplar tots els programes addicionals que es duran a terme i no estan inclosos en pressupost. En bienni 2016-2017 els diners destinats ha augmentat més de l'11%.

Els gastos en assistència social primària augmenten un 9,09%, també sense incloure alguns programes, i entre els dos anys l'augment és del 15,89%.

Els gastos en educació augmenten un 6,28 % per al 2017, que sumat a l'11,94% de 2016, fan un 18,22%.

1025-pleno-de-los-presupuestos-1

El que opinen els partits polítics

Per a Compromísés un pressupost, per primera vegada participatiu, potent, real i de destacat caràcter social, sense privilegis ni distincions i que es gestionarà íntegrament des de l'ajuntament, mantenint la qualitat de tots els serveis i prioritzant les necessitats de les persones mes desprotegides”.

Per al PSOE, este pressupost “és la demostració que es poden atendre polítiques socials, pagar a proveïdors amb puntualitat, complir els requisits que marca la Llei i realitzar les inversions que ens han sol·licitat els veïns en el primer pressupost participatiu de la història”.

Des d'Esquerra Unida, “pensem que els pressupostos per al 2017 són pràctics i  equilibrats, atenent demandes reals de la ciutadania, les famílies amb necessitats econòmiques, servicis que es presten al municipi, educació i cultura, medi ambient, l'eliminació de les barreres arquitectòniques i la memòria històrica”.

Pavalur ha votat a favor del pressupost i “de moment, compàs d'espera fins a l'adjudicació del concurs públic per al manteniment de les urbanitzacions que, com prova de col·laboració, hem recolzat. Però queda un gran deute pendent: el carril bici i vianants”.

La seua abstenció en el vot l'explica Ciutadans perquè “enguany els pressupostos augmenten en 600.000 euros, una cosa ressenyable. Però els més beneficiats d'este augment seran les urbanitzacions, amb una dotació de fins a 390.000 euros; esta dotació suposa un augment del 60% respecte a anys anteriors”.

Al referir-se al pressupost, Ara Puçol preferix fer-ho amb ironia: “Pressupostos com a ferramenta de transformació social? Deixa-ho, una altra vegada serà. Continuisme i adequació a l'administració electrònica”.

Finalment, el Partit Popular ha votat en contra perquè “són els pressupostos de la incongruència; l'alcalde ha passat de voler eliminar la subvenció a les urbanitzacions a donar-los 390.000 €, un 61% més que l'any passat. Molt autobombo i poca preocupació per les persones. I quant a les formes, lamentable”.

Informa: Sabín | Fotos: Sergio Maestro

28 Desembre 2016
FaceBook  Twitter  

Altres