Article d'Esquerra Unida del mes d'abril: “És temps de república”

Este és l'article d'Esquerra Unida d'abril, titulat És temps de república. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Han passat 85 anys, però en el cor de la ciutadania totes les primaveres continuen sent aquella primavera.

Hui, el pensament republicà ix de l'ostracisme a què va ser sotmés durant molt de temps a Espanya. Són moltes les gents que se senten republicans i, significativament, molts jóvens.

La ruptura traumàtica per mitjà del colp d'Estat de la II República, la Dictadura i posteriorment, la Transició democràtica i els seus consensos obligats, van fer que el republicanisme, com a pensament polític, quedara com un element residual de la nostra tradició política. Així s'escriu la història.

Podem compartir que la monarquia va contribuir de manera important al procés de democratització, però patix d'un greu problema d'origen: el rei va ser triat pel propi dictador com el seu successor. I per damunt d'això, la restauració monàrquica va impedir el debat democràtic sobre la nostra forma d'Estat.

Per a Esquerra Unida la commemoració de la proclamació de la II República espanyola té un doble objectiu: d'un costat, reivindicar la memòria històrica democràtica i socialista del nostre poble; i d'un altre, reafirmar la vocació democraticorepublicana estretament unida al federalisme polític i al socialisme.

No es tracta d'una simple nostàlgia o de la repetició ritual de consignes deslligades d'una pràctica política real, sinó l'expressió d'un convenciment profund: en l'Espanya de hui, el règim republicà és la millor garantia per a la defensa dels drets i llibertats democràtiques, instrument imprescindible per a assegurar l'autogovern dels diversos pobles que componen el nostre Estat i medi per a superar els límits que l'economia actual imposa al desenvolupament efectiu dels drets socials.

La lluita per la República és una manera de materialitzar el nostre convenciment per un altre món possible. El nostre compromís alternatiu i transformador, la nostra voluntat de canviar este sistema, troba en el republicanisme una expressió política concreta.

El republicà no s'esgota amb el qüestionament del monàrquic. Açò només és una part del tot. Pot haver-hi, i n'hi ha, sistemes on el cap d'Estat és triat formalment pel poble i, no obstant, la seua organització està viciada en termes democràtics. El poder no ha de ser alié al ciutadà i este s'ha d'organitzar democràticament.

Per tot això, Esquerra Unida crida al conjunt dels hòmens i dones d'esquerres, a les i els demòcrates, a defendre la memòria —viva en tantes generacions— dels valors republicans, a rebutjar amb fermesa les diverses maniobres que pretenen denigrar la realitat del que va ser la II República espanyola i a propiciar una estratègia comuna amb l'objectiu de conquistar la III República.

Una opinió d'Esquerra Unida

 

13 Maig 2016
FaceBook  Twitter  

Altres