Article de Pavalur del mes d'abril: “Inversions en les Urbanitzacions, de moment Zero”

Este és l'article de Pavalur d'abril, titulat Inversions en les Urbanitzacions, de moment ZeroTal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Esta va ser la manifestació del nostre Alcalde als representants de les Urbanitzacions, reunits este mes d'abril per a revisar temes pendents:

Fins que no resolga la consulta el Consell Jurídic Consultiu,  RES DE RES

Serà per allò que som "SUBURBIS" com s'indica públicament en una comunicació municipal, i  volen que ho continuem sent, llevat que li ho ordene la Llei.

Algunes qüestions pendents:

a) Parc d'esplai caní que done servei a la major població canina del municipi.

b) Pla d'enllumenat públic eliminant contaminació lumínica i estalvi de costos.

c) Accessibilitat de les voreres de les Urbanitzacions en les mateixes condicions que la resta del municipi.

d) Reasfaltat de les vies públiques deteriorades.

e) Dotar de paviment, hui de terra, alguns passejos de vianants públics (uns 300 m.)

Estes mesures no són un luxe i la seua execució correspon a l'Ajuntament.

Una opinió de Pavalur.

349-pavalur-1

13 Maig 2016
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix