Article Pavalur del mes d'octubre: “Pla d'eficiència energètica”

Este és l'article de Pavalur d'octubre, titulat Plad'eficiència energètica. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

 

Estalviar energia no pot significar deixar els carrers sense llum o amb una il·luminació tan escassa que a penes es distingisca una persona quan es troba entre dos fanals.

Esta situació provoca inquietud i sensació d'inseguretat en els veïns quan passegen pels carrers. Els carrers que no tenen comerços i les urbanitzacions per la nit estan fosques, no hi ha llum suficient.

Una de les reivindicacions seculars de PAVALUR ha sigut el canvi de fanals per a evitar la contaminació lumínica i la substitució de llums per altres d'energia eficient.

A l'abril de 2014, l'Ajuntament de Puçol va iniciar una experiència pilot, actuant sobre 20 fanals de l'enllumenat publique del carrer Marina Alta, de la urbanització Alfinach, per a demostrar que amb la instal·lació d'estos equips d'última generació i lluminàries de LED, es pot estalviar costos energètics i de manteniment, reduir la contaminació lumínica  així com les emissions de CO2 que provoquen els làmpades de sodi.

Res sabem del resultat d'esta experiència.

Res sabem si hi ha voluntat política de l'actual Govern Municipal de millorar l'enllumenat públic.

És necessari elaborar un Pla d'Eficiència Energètica, on s'estudien les necessitats reals del municipi i es definisquen les actuacions a realitzar.

Una opinió de Pavalur

893-Opinion-pavalur-1

19 Novembre 2015
FaceBook  Twitter  

Altres