En 2014, Pactem Nord va col•laborar en la creació de 34 empreses en la comarca l’Horta Nord

El Consorci Pactem Nord ha presentat els resultats del treball realitzat per la xarxa de professionals en l'exercici 2014 l'objectiu de la qual és el de contribuir a la reducció de la desocupació en el territori. Cursos formatius, tallers, promoció del comerç, creació d'empreses per emprenedors i el banc de terres han sigut algunes de les propostes desenrotllades.

En l'àrea d'ocupació destaca el treball en xarxa realitzat per agents d'ocupació i desenrotllament local, treballadores socials, orientadores laborals i promotores d'ocupació dels ajuntaments consorciats, arribant-se nivells de coordinació des de l'agència pública d'ocupació que permeten major proximitat i una millora significativa dels procediments de treball que redunda en la generació de noves oportunitats laborals.

Més enllà dels números, l'entitat incidix en la importància de l'acompanyament a les persones desempleades que els professionals realitzen dia a dia en els ajuntaments, un element clau en processos de busca d'ocupació que requerixen de suports específics.

Quant als resultats relacionats amb l'agència pública d'ocupació, la xarxa de professionals ha atés a 3.130 persones, enviant-se a 992 a les 239 ofertes d'ocupació que demanaven un total de 417 treballadors.

Finalment, s'ha aconseguit la inserció de 154 persones en empreses locals, a les que cal agrair la seua col·laboració en els diferents projectes d'inserció laboral que desenrotlla Pactem Nord.

El treball més pròxim amb les empreses i l'estreta col·laboració amb Aemon, Asivalco i Aupim, és un altre dels elements que ha afavorit la consecució d'estos resultats, perquè es facilita ferramentes i professionals especialitzats en la intermediació laboral a les empreses, especialment a les de reduïda dimensió, que potencien la responsabilitat social entre el teixit empresarial amb l'objectiu d'incrementar la inserció laboral d'aquelles persones que tenen més dificultats a l'hora d'aconseguir una ocupació.

També és destacable la realització de cursos de formació pràctica en empreses, de tallers d'orientació laboral i de desenrotllament de competències i de cursos de formació en l'àmbit de les tecnologies de la informació aplicades a la busca d'ocupació.

S'han realitzat 14 tallers en altres tants municipis en què s'ha format a 157 desempleats; als dits tallers hem d'afegir el programa mou-te, realitzat en uns quants instituts d'educació secundària, que han permés informar 265 estudiants sobre aspectes relacionats amb el mercat de treball. A més, s'han impartit 5 accions de formació professional, en l'àmbit de l'hostaleria, de l'agricultura ecològica i de la indústria, amb 103 alumnes formats. En total, s'ha format a 582 persones.

En matèria de promoció econòmica l'entitat ha desenrotllat la VIII campanya de promoció del comerç local (junt amb la xarxa AFIC, de la Conselleria de Comerç) per mitjà de la realització del concurs Tinc una idea!, amb 55 punts d'informació i arreplega d'idees, sent el primer premi per a Luciano Soto, alumne de l'institut de Puçol.

També s'ha realitzat un curs de formació denominat El teu comerç a un clic impartit a Burjassot i Puçol en el que han participat 13 comerciants. En l'àmbit de l'assessorament a emprenedores, l'entitat ha atés a 170 persones (86 dones i 84 hòmens), constituint-se 34 noves empreses a l’Horta Nord, que han generat 34 llocs de treball per compte propi i 3 per compte d'altri. A més, s'han realitzat 16 tallers d'autoocupació en els que han participat 124 emprenedors.

També són importants altres línies de treball de caràcter transversal que potencien la vertebració del territori, com són l'observatori socioeconòmic, amb l'emissió anual d'informes especialitzats sobre l'evolució del mercat de treball, la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, la promoció i protecció mediambiental de l’Horta Nord a través de la recuperació de sòl agrícola i la plataforma d'empreses i emprenedors en la que es registren 205 empreses i des de la que es pot localitzar proveïdors locals.

En 2014, en clau d'igualtat d'oportunitats, es va realitzar a Alboraya el passat 13 de desembre el VII trobada d'associacions de dones de´l'Horta Nord.

Quant al banc de terres, indicar que en estos moments hi ha 15 entitats col·laboradores i un total de 4,5 hectàrees donades d'alta en el sistema.

Informa: Pactem Nord | Fotos: Sabín

024-premios-tengo-una-idea-1

08 Gener 2015
FaceBook  Twitter  

Altres