Opinió del PSOE del ple de febrer: “Pensaments narcisistes i actituds prepotents”

Esta és l'opinió del PSOE de febrer, titulada Pensaments narcisistes i actituds prepotents.Tal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Quan un pensa que és insuperable, cau en un perill de ceguera mental que pot resultar molt més perillosa que la física. Eixa sort de narcisisme i prepotència que envolta a la dreta espanyola desemboca en conseqüències poc previsibles.

Es necessita una gran dosi d'autocomplaença i fins una falsa sensació de prevalença sobre el comú dels mortals per a proposar al consistori l'exaltació d'un mateix a través d'un reconeixement tan significatiu com és destinar un lloc públic per a inscriure el propi nom.Açò, que pareix un dada vetlada és el que va succeir en el Ple Municipal de Puçol el passat 24 de febrer. El senyor Verdú, a través del portaveu de Pavalur, va tindre la gosadia de sol·licitar que es batejara amb el seu nom un passeig de la Urbanització Alfinach i això basant-se en uns suposats mèrits que, en principi, només reflectixen una trajectòria pública carregada d'ombres i en honor a la veritat, poc exemplifiquen-te.

Amb el panorama social, polític i econòmic que ens rodeja, resulta sorprenent que la primera i única proposta que porta Pavalur al ple en tot el que va de legislatura siga retolar un passeig amb el nom de Carlos Verdú.Esta és una mostra de la integració —millor dita, segregació— que impera en la ideologia del partit de les urbanitzacions.

Vist el memoràndum del Sr. Verdú, entenem eixa ceguera narcisista i megalòmana a qui abans al·ludíem que permet ressaltar fets prou poc meritoris com per a recordar a perpetuïtat al seu autor (promoure un pla d'evacuació, impulsar l'associacionisme entre urbanitzacions, establir acords amb l'Ajuntament... entre altres accions que, amb tot el nostre respecte, no tenen absolutament res de singular) i no obstant això es permet obviar aspectes del seu passat que de segur crisparien a més d'un usuari del seu futur passeig com és la seua militància en partits d'ultradreta (Aliança Nacional 18 de juliol i Força Nova) les connotacions de la qual en l'actualitat no són precisament signe d'equitat i tarannà democràtic.

Ens agradaria saber amb quin consens compte el Sr. Verdú dins de les seues files a l'hora de proposar a l'ajuntament que es retole un passeig amb el seu nom i ens agradaria saber un poc més, encara que coneixent el seu tarannà no és previsible que obtinguem resposta; el que sí que sabem amb certesa és que este senyor compta amb uns quants seguidors i moltíssims detractors entre els seus conveïns, la qual cosa ens fa pensar que el passeig amb el seu nom suscitarà una certa hilaritat en la urbanització.

La insòlita proposta va eixir avant amb el vot favorable del Partit Popular i Pavalur, com ixen avant totes les propostes de l'equip de govern que actua a colp de majoria absoluta, sense qüestionar-se el benefici o perjuí de les seues decisions. Una vegada més el Partit Popular paga el preu del xantatge que li exigix Pavalur per mantindre's en el govern municipal.

En un altre orde de coses i continuant amb actituds prepotents, seria convenient reflexionar sobre el poder que pot aconseguir un micròfon en mans d'un polític.La pregunta és té més raó una persona pel fet d'elevar la seua veu per damunt de les altres veus? Evidentment no. De vegades, la gosadia de disposar d'un micròfon fa que es dicte càtedra amb afirmacions que només donen a entendre la falta de preparació de qui les pronuncia i/o també utilitzar la mentida amb l'únic fi de manipular el criteri d'alguns sectors socials.

En referència a la controvertida qüestió lingüística entre el Valencià i el Català, es pot ser més o menys sensible a la defensa territorial, però no es pot asseverar amb tanta contundència que el valencià té caràcter de “idioma”, perquè s'està incorrent en un error garrafal des del punt de vista filològic, error que va cometre el PP en l'últim ple sense cap tipus d'enrogiment. Sens dubte ignorància malintencionada

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, principal organisme oficial encarregat d'elaborar la normativa gramatical, explica clarament el caràcter dialectal del valencià, sense que per això hàgem d'incórrer en complexos d'inferioritat. Tot el que es parla en els distints pobles, comarques, territoris... són varietats dialectals d'una mateixa llengua.

Més indignant resulta el fet d'utilitzar la llengua com a arma llancívola (és el que fa el PP quan es queda sense arguments) o el fet de desprestigiar la difusió de la cultura tancant els mitjans de divulgació que la promouen (EMTV Puçol, Canal 9, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació...). La llengua, en definitiva, ha de ser element d'unió, no de discòrdia com l'entén la dreta més radical.

I finalment, continuem percebent més “cegueres” infundades en el si del PP. Ceguera o ignorància?Resulta indignant que unes persones que viuen a Puçol, que han nascut a Puçol, que diuen que treballen per Puçol, admeten amb tanta lleugeresa la reforma de l'Administració Local que se'ns ve damunt i les conseqüències de la qual seran devastadores per als veïns d'este poble i en concret per als usuaris dels Servicis Socials.

No és la primera vegada que en el Ple Municipal els partits de l'oposició presentem propostes per a evitar la supressió de determinats servicis que recauen directament sobre els ciutadans i sempre han sigut rebutjades pel PP.No “veuen” —o no volen veure— que es posen en perill certes actuacions imprescindibles com la prestació de servicis a persones dependents, a famílies en risc d'exclusió social, a la tercera edat, a l'educació... i un llarg etcètera que resulta ser la columna vertebral de les funcions d'un ajuntament. Este seguidisme a les polítiques antisocials del govern del PP tant a nivell nacional com autonòmic i local ens està portant a l'hecatombe.

El Partit Popular està duent a terme una estafa i un engany massiu als ciutadans, una estafa a gran escala que ens té sotmesos. Però no els permetrem arrasar amb tot. No l'aconseguiran, no els donarem temps. Des de l'oposició continuarem lluitant per defendre els drets que ara s'estan destruint.

Una opinió del Grup Municipal Socialista

000-logo psoe

25 Març 2014
FaceBook  Twitter  

Altres