Article de PSOE del mes de gener: “El PP elimina drets de treball: ara són agraïments”

Este és l'article de PSOE de gener, titulat El PP elimina drets de treball: ara són agraïments. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de Comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

La inconsciència i la prepotència, fruit d'un sentiment ideològic de poder desmesurat, és l'actitud que des del seu ascens al govern de Puçol mantenen els membres del PP davant de qualsevol decisió que adopten: ho van fer de manera unilateral amb el tancament de la Televisió local i la consegüent dissolució de VIP, i també amb la Concessió de la Gestió Integral de l'Aigua, sense comptar per a res amb la resta de la corporació municipal.

Com a colofó a la injustificada clausura de la televisió, la senyora alcaldessa va tindre un desafortunada arrancada d'incontinència verbal en el Ple de desembre afirmant que hauríem de mostrar agraïment pel fet de no haver despedit els treballadors de la televisió.

Senyora alcaldessa, semblant intervenció pareix més apropiada d'altres èpoques en què qui exercia el control prenia decisions sobre qui treballava i qui descansava de manera forçosa. O hauríem d'agenollar-nos i dir-li: “Gràcies mil, Oh!! Il·lustre Senyora Alcaldessa per concedir-me, amb la seua bondat infinita, un treball que és meu i que em correspon per dret propi”.

Senyora alcaldessa, vol dir que els treballadors de la televisió local que van accedir al seu lloc després d'haver-hi superat una oposició, que són professionals especialitzats en les seues àrees, han de mostrar homenatge a este equip de govern que els ha relegat a l'exercici de tasques poc acords amb la seua preparació professional, i en la majoria dels casos amb pèrdua de poder adquisitiu? 

No, senyora alcaldessa, no anem a agrair-li que haja sigut pionera en el tancament d'una televisió, no anem a agrair-li que haja difós calúmnies referint-se a determinats membres de l'oposició sense permetre'ls que demostraren la seua honestedat degudament certificada.Eixe és un joc molt brut i vosté sap bé que no està en condicions de llançar calúmnies davant de persones que han actuat netament, una cosa que no tot el món seria ningú li satisfà haver decapaç de demostrar. I el que tinga oïdes per a sentir, que senta.

Ara volen vendre'ns que no els ha quedat més remei que tancar VIP i que a ningú li satisfà haver de prendre decisions tan doloroses per a la població. Vostés tenien la jugada ben estudiada des del moment que van presentar el seu Pla d'ajust, pla de què va eixir beneficiat el seu soci de govern, PAVALUR, per a  qui l'ajust els va a suposar un bon nombre d'acords i uns ingressos en la legislatura d'1.200.000 €. Tot és qüestió de prioritats, i al Partit Popular li interessava més pactar amb una minoria que els recolzara en el seu govern.

Mai ens cansarem de repetir l'innecessari del tancament de la televisió de Puçol. Una decisió que definitivament ha callat les veus de la pluralitat i del sentit democràtic d'una societat que té dret a expressar-se, a difondre la seua cultura, les seues tradicions, les seues activitats quotidianes. Però com al PP no li interessa el poble,  no concedix valor a la seua veu.

ANUNCIEM QUE EN EL MOMENT QUE EL PSOE RECUPERE EL GOVERN, TRACTAREM DE REOBRIR UN MITJÀ DE DIFUSIÓ QUE PUÇOL MAI VA HAVER DE PERDRE!!

Una opinió del Grup Municipal Socialista

30 Gener 2014
FaceBook  Twitter  

Altres