Puçol adjudicarà enguany la concessió de la gestió dels  serveis públics d'aigua potable i clavegueram

Puçol adjudicarà enguany la concessió de la gestió dels serveis públics d'aigua potable i clavegueram

El 7 d'octubre finalitza el termini perquè les empreses interessades presenten oferta per a la gestió conjunta del servei d'aigua potable i clavegueram de Puçol. Fins ara, l'aigua potable i el clavegueram municipal han sigut serveis independents.

L'adjudicació de la concessió de la gestió de l'abastiment d'aigua potable es va realitzar l'any 1997, per un període de 15 anys. Per la seua banda, la gestió del servei de clavegueram municipal es va contractar en 2005 per un període de 7 anys, amb l'objectiu de fer coincidir el final d'ambdós concessions de cara a implementar la gestió integral dels serveis d'abastiment d'aigua potable i clavegueram

El ple de l'Ajuntament de Puçol, celebrat el passat 26 de juliol, va aprovar els Plecs de Condicions Tècniques i Administratives, així com els Avantprojectes d'Explotació i d'Obres Precises que han de regir en la contractació de la concessió de la gestió del servei públic d'abastiment d'aigua potable i clavegueram.

El passat 7 de setembre del 2013, es va publicar en el BOP el va anunciar de licitació, establint-se en 30 dies naturals el termini, perquè aquelles empreses que estiguen interessades i que complisquen amb els requisits establits, presenten les corresponents ofertes.

Una vegada es determine per la Mesa de Contractació quina de les ofertes presentades és la més avantatjosa, es procedirà a l'adjudicació de la concessió de la gestió del servei públic d'abastiment d'aigua potable i clavegueram per un període de 25 anys.

Per a la regidor de Contractació, Paz Carceller, “ens trobem davant del contrac per excel·lència d'esta legislatura, tant per la seua enorme complexitat com pels avantatges que es deriven del fet d'agrupar els servicis d'aigua potable i clavegueram. A més suposarà una important injecció econòmica que via cànon rebrà Puçol i que permetrà dur a terme importants inversions en els àmbits de l'aigua i del clavegueram”.

Tota la documentació i plecs tècnics i administratius es troben disponibles en la secció Servei integral de l'aigua la pàgina web municipal.

Informa: Ajuntament de Puçol

871-paz-carceller-1

 

27 Setembre 2013
FaceBook  Twitter  

Altres