Opinió del PSOE del ple de juliol: “Les decisions unilaterals del PP condicionen el servici d'aigua potable a Puçol durant ni més ni menys que 25 anys”

Opinió del PSOE del ple de juliol: “Les decisions unilaterals del PP condicionen el servici d'aigua potable a Puçol durant ni més ni menys que 25 anys”

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze i un altre de tema lliure cada mes. Este és el text enviat pel PSOE sobre el ple del mes de juliol, titulat “Les decisions unilaterals del PP condicionen el servici d'aigua potable a Puçol durant ni més ni menys que 25 anys”.

El PP fa gala una vegada més de la seua falta de diàleg en una actitud prepotent i antidemocràtica. Esta actitud va quedar patent en el debat del passat ple del mes de juliol en relació amb concessió de la gestió integral de l'aigua i del clavegueram durant els pròxims 25 anys. Des del PSOE denunciem el fet de no haver perseguit el consens en una decisió tan important per al nostre municipi, la qual cosa implica que els equips de govern de les pròximes sis legislatures es veuran condicionats per una contractació que ha proposat el PP d'esquena a l'oposició.

Els ciutadans han de saber que les condicions de la contractació s'arrepleguen en un amplíssim document exhaustivament treballat per part dels tècnics municipals i una empresa externa. No obstant això, el dit document va ser presentat pel PP a l'oposició amb un termini de temps tan breu —4 dies— que feia impossible la seua lectura completa, de manera que es pogueren plantejar possibles alternatives a determinades qüestions.

El PSOE va proposar convocar prèviament la Junta de Portaveus per a tractar el tema, així com donar un marge de temps suficient per a estudiar i presentar esmenes o donar una opinió favorable, ja que entenem que un tema de tant calat i importància per a la nostra població com és la concessió de la gestió integral de l'aigua, NECESSITA l'aprovació unànime del ple, de tots els partits polítics.

Per què tanta precipitació? Sens dubte per a possibilitar el silenci de la resta dels grups polítics, situació que no es va produir per part del PSOE, ja que es van al·legar puntualitzacions que en altres circumstàncies podrien haver-se consensuat.

Per què tantes presses? Senzillament perquè han pressupostat en 2013 un diners que no tindran (cànon de concessió) si no s'aprova l'adjudicació abans que acabe l'any. Es pot gastar un diners abans de tindre'l? Pareix que este Equip de Govern ja ho ha fet.

El Partit Popular no ha pretés en cap moment el consens, no l'ha buscat ni l'ha volgut. Només els seus propis interessos partidistes, la seua superba en l'acció de govern, i el seu rodillo amb el consentiment de Pavalur han propiciat l'aprovació del plec de condicions per a la gestió integral de l'aigua en els pròxims 25 anys.

Una altra mostra d'esta política de rodillo del Partit Popular local es reflectix en l'Ordenança Municipal Reguladora de la Venda no Sedentària (ambulant). Es tracta d'una norma imposada per l'equip de govern que perjudica els agricultors, facilita la privatització del mercat i només té un clar afany recaptatori.

A partir d'ara, hauran de retirar-se les xicotetes parades familiars que es col·locaven en les portes dels domicilis particulars sense una altra intenció que la de vendre fruites o verdura de collita pròpia per a cobrir algun gasto de les ja malparades economies domèstiques. No estem a favor d'eludir impostos, no obstant això, entenem que els extrems sempre són negatius. Obliguen als que més tenen a assumir les seues responsabilitats en compte de castigar el pobre treballador que a penes subsistix.

La privatització dels mercats és una tendència que està possibilitant també el Partit Popular, situació que ja s'ha plasmat en altres sectors (educació, sanitat, servicis socials) i que afavorix l'enriquiment d'uns pocs i l'encariment del producte final, en detriment de què menys recursos econòmics  posseïxen

No ens sorprenen estes actituds tan contundents del Partit Popular, però sí ens indigna la repercussió que tenen cap als ciutadans.

Denunciem la política de “ordene i mane” que s'utilitza sense compassió i, pitjor encara, sense reflexió!

Una opinió del Grup Socialista Municipal

791-grupo_psoe-2

 

25 Setembre 2013
FaceBook  Twitter  

Altres