Este estiu a Puçol, gràcies a La Dipu te beca, podràs submergir-te en el món laboral

Este estiu a Puçol, gràcies a La Dipu te beca, podràs submergir-te en el món laboral

El dilluns 2 de juliol, en el municipi de Puçol, s'ha posat en marxa la iniciativa de La Dipu te beca. Trenta beques han sigut concedides a jóvens majors de 18 anys que cursen estudis universitaris o cicles formatius. Esta beca oferix una gran oportunitat als estudiants permetent-los, al mateix temps que aprendre, submergir-se en el món laboral.

La Diputació de València i els ajuntaments dels municipis de la província permeten als jóvens que estan estudiant treballar durant l'estiu. La diputació oferix 3.100 beques i destina més de 3 milions d'euros a la borsa de beques. Cada alumne serà remunerat amb 500 € al mes o, el que és el mateix, un total de 1.000 € si es treballa durant els dos mesos de juliol i agost.

Un estiu diferent, en el que els estudiants adquirixen experiència al mateix temps que disfruten fent el que més els agrada i guanyant una quantitat considerable de diners

La Diputació de València fixa les bases i és cada ajuntament el que, segons les necessitats i les places de què disposa, fixa els requisits de selecció dels destinataris de les beques. Inma Domenech, tècnic de personal de l'Ajuntament de Puçol, ens aclarix que “abans la beca durava 3 mesos i, encara que enguany dura només juliol i agost, les beques són les mateixes”. Segons la població, s'oferix un major o menor nombre de beques en cada municipi. A Puçol, municipi de 19.310 habitants, s'oferixen 30 llocs de treball per a becaris, amb un import màxim de subvenció de 24.000 euros.

Segons la base primera arreplegada en el Butlletí Oficial de la Província de València “la finalitat de la present subvenció és finançar parcialment el cost de la concessió de beques de pràctiques formatives dels estudiants en aquelles especialitats d'interés per al municipi o entitat local menor beneficiari”.

Els destinataris de la beca han de complir els requisits següents: ser veïns d'algun  municipi de la provincia, ser major d'edat, estar cursant alguna ensenyança oficial (Cicle formatiu, Ensenyances de Grau, Llicenciatura, Diplomatura o un màster oficial) i, finalment, no estar disfrutant d'una altra beca de la mateixa finalitat ni estar desenvolupant cap activitat laboral durant el període que dura la beca.

Es valora preferentment aquells sol·licitants que presenten alguna discapacitat o que no hagen disfrutat de la beca en anys anteriors. També es té en compte, en la mesura que siga possible, la situació socioeconòmica de la unitat familiar de l'estudiant.

La beca oferida permet complementar l'estudi amb el treball. És el moment de posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits fins al moment durant el curs. Un estiu diferent, en el que els estudiants adquirixen experiència al mateix temps que disfruten fent el que més els agrada i guanyant una quantitat considerable de diners que, en els moments per què estem passant, no ve gens mal.

Informa: Sara Blasco

687-becarios_dipu-2

 

02 Juliol 2012
FaceBook  Twitter  

Altres