Article del PSOE del mes d'agost: “La credibilitat d'un govern municipal es fonamenta en la seua decència política”

Article del PSOE del mes d'agost: “La credibilitat d'un govern municipal es fonamenta en la seua decència política”

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze i un altre de tema lliure cada mes. Este és el text enviat pel PSOE en el mes d'agost, titulat “La credibilitat d'un govern municipal es fonamenta en la seua decència política”.

És comprensible que el PP es moleste quan es trauen a la llum veritats que els agradaria no sentir; el que ja no resulta tan lògic en persones que estan al front de la política municipal és que reaccionen arremetent personalment contra qui les pronuncia. Això no és gens elegant. Considerem que la faceta política d'un regidor ha de deslligar-se per complet de la parcel·la professional que corresponga a altres àmbits i esperem que el PP evite d'ara en avant este tipus de manifestacions infundades i atacs individuals, perquè l'única cosa que aconseguixen és que estos revertisquen negativament sobre qui els proferix, és a dir, sobre els membres del PP que utilitzen una tàctica poc ètica.

Eixe atac a què ens referim té relació amb un fet verificable que el nostre Grup Municipal va manifestar recentment: l'excel·lent estat de comptes que l'equip de govern anterior va deixar a este Ajuntament; inclús referint-nos a dades comprovables, el PP no accepta el reconeixement, qüestió que no ens preocupa excepte perquè açò suposa ocultar la veritat al poble i este té dret a saber com s'administren els recursos que són de tots.

Però si ens centrem en la nostra tasca política  —que no és una altra que la de realitzar una oposició crítica i exigent— constatem amb arguments basats en la objectivitat  dels documents oficials que:

a) En l'acta de la Comissió Especial de Comptes del 21 de Juliol del 2011 (i on l'Alcaldessa dictamina favorablement l'Informe del Compte general corresponent a l'any 2010) figura la valoració de l'Interventor en els termes de “Molt bo el nivell d'endeutament, ja que està situat en el 49'46% quan el límit se situa en el 75%”; així  mateix  qualifica de “ molt bo l'estalvi net” ja que resulta positiu en la liquidació, la qual cosa permet efectuar préstecs durant l'exercici de 2011. Conclou el Sr. Interventor que la situació econòmica en general és bona.

b) Amb referència a les partides destinades a les beques de llibres i material escolar, la base 16 “Fases de la Gestió del Pressupost de Gastos” inclosa en el Pressupost General de 2011, indica en l'apartat 10 que si els diners recaptats per l'IBI, les plusvàlues, i l'impost de vehicles (capítol 1 d'ingressos) és superior a qui consta en el pressupost, es podrà utilitzar per a cobrir el cost total de les beques. Segons informació que el PP té, i nosaltres també, hi ha 200.000 € més del que preveu el pressupost, per la qual cosa entenem que les beques de llibres i ajuda a material escolar estan perfectament cobertes i garantides.

Esta és la nostra argumentació centrada en dades objectives, documentada i contrastada. Potser els actuals membres del govern municipal la desconeixen, o simplement l'oculten per a desprestigiar a l'anterior govern?

En un altre orde de coses, considerem que:

a) Resulta preocupant la lamentable defensa de la corrupció que el Partit Popular de Puçol manifesta quan s'atrevix a dir que el cas Camps no afecta l'economia domèstica. Ja no es pot arribar una cota més alta d'ignorància en la valoració política; tot el món sap que els trages de Camps són una mera anècdota en una trama de corrupció que SÍ afecta les butxaques de tots els valencians (som la Comunitat Autònoma amb major deute de totes, més de 50.000 milions d'euros). Davant d'esta actitud només cap una reflexió: “Qui està al costat del corrupte perd la confiança i la credibilitat i se situa en el punt de mira, perquè sobre ell cau l'ombra de la sospita”.

b) Resulta preocupant l'acord firmat entre el Partit Popular i Pavalur. Ens pareix tremendament alarmant el cost econòmic que suposarà l'execució del pacte i que implica un desequilibri quant a la distribució de recursos respecte de la resta del municipi (24% de la recaptació de l'IBI, dependències de policia local,...). Evidentment recolzem el que les urbanitzacions compten amb els servicis que els corresponen, però sempre en la seua justa mesura, sense necessitat hipotecar a l'Ajuntament per a mantindre la “tranquil·litat” d'un pacte que permeta al PP governar a gust.

c) Resulta preocupant el fet que el PP tire per terra les millores socials existents, i es dedique a llançar insults als seus predecessors.

Senyors del PP: vostés parlen de “desvergonyiment socialista”, nosaltres considerem estos termes com una “indecència política”. Seria aconsellable dedicar-se a governar en compte de despreciar als que han governat abans i, sobretot, comptar amb uns principis ètics que són la base d'una bona gestió i d'una bona convivència.

Una opinió del Grup Municipal Socialista

553-Candidatura_psoe

 

31 Agost 2011
FaceBook  Twitter  

Altres