Opinió del PSOE sobre el ple del 27 de setembre

Opinió del PSOE sobre el ple del 27 de setembre

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze i un altre de tema lliure cada mes. Este és el text enviat pel PSOE sobre el ple ordinari del mes de setembre, titulat “Puçol aposta pel comerç just”.

El passat 27 de setembre es reprenia el curs polític amb la celebració del Ple Ordinari, en el que es donava compte de les al·legacions presentades al Pla d'Acció Territorial de l'Horta de València, en sintonia amb els Agricultors de la zona afectada.

En matèria econòmica:

-Es va aprovar per unanimitat el Compte general de l'exercici de 2009.

-Es va donar compte de l'execució del 2n trimestre de l'exercici de 2010.

-Es van aprovar dos expedients de modificació de crèdits (un d'ells contempla la baixa temporal de la consignació per al Pont de la Cooperativa, per a poder finalitzar els accessos a l'edifici de Mes de Mur).

El Partit Popular, que va aprovar estos expedients en ple i no va intervindre per a res, ara critica el PSOE per retardar la construcció d'este pont, però no va dir res perquè la resposta haguera sigut contundent: “el Partit Popular va fer un projecte en què no va contemplar els accessos”.

En matèria social es va aprovar per unanimitat l'adhesió a favor del Comerç Just, en el que cal destacar:

-La difusió i sensibilització sobre el comerç just i el consum responsable.

-La potenciació del consum de comerç just en les administracions públiques, en el marc del desenrotllament de la Compra Pública Ètica, amb criteris socials i mediambientals.

-La incorporació de productes de Comerç Just en els Centres Públics.

En matèria política es van debatre dos mocions:

-En defensa de la professionalitat de la Policia Local en què es demana a la Generalitat el diàleg i la negociació amb tots els sectors implicats per a la nova Llei de Policia Local, en la que s'ha d'aclarir la formació dels nous policies locals, hui a càrrec dels ajuntaments, i que s'amplie la Policia Autonòmica, per a reforçar als municipis i que no es tinguen ampliar les plantilles de policies locals.         

-Com no podia ser de cap altra manera, quan es demana alguna cosa a la Generalitat, encara que siga per a benefici de Puçol, el Partit Popular automàticament es posa en contra, i de seguida desvien el tir, i com no podia ser de cap altra manera, la culpa de Zapatero.

Srs. del Partit Popular, la Policia Autonòmica és responsabilitat del Govern Valencià, però és que a més, com el va recordar la portaveu del PSOE, el Govern Socialista ha hagut de fer un gran esforç per a cobrir les places de policies nacionals i guàrdies civils, amb la incorporació de més de 3.000 agents en els últims anys, places que el Sr. Aznar havia suprimit en els seus mandats.

-Una segona moció la presentava Acord d'Esquerres exigint la retirada del Decret Llei 10/2010 referent a la reforma laboral i a favor de la Vaga General del passat dia 29 de setembre, argumentant per la nostra part com és de difícil prendre decisions d'este tipus, que no satisfan a ningú, ni a empresaris, ni a treballadors, ni al propi Govern, i que després de dos anys de negociacions entre empresaris i treballadors, no havent sigut possible l'acord, el Govern ha pres la decisió, amb l'objectiu a mitjà termini de generar ocupació.

Donarem per ben empleat el cost polític i electoral que puguem tindre.

Una opinió del Grup Municipal Socialista

 

24 Octubre 2010
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix