Agricultura Puçol

Agricultura Puçol

 

Agricultura


Què és l'Oficina Agrícola Municipal?
En 1989 les cambres agràries van desaparèixer i les seues funcions van ser absorbides pels Ajuntaments, creant-se amb este objectiu les oficines agrícoles municipals.

Horari de l'Oficina Agrícola Municipal:
Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres, de 8'00 a 14'30 hores
Telèfon: 961 421 303
Admnistratiu: José Mª Claramunt 

Quines gestions realitza l'oficina?
Les gestions que realitza de forma quotidiana poden agrupar-se en:

1. Consell Agrari Municipal:
Òrgan assessor a través del qual es projecten totes les millores per als agricultors. Està format per representants dels grups polítics (PP, PSOE, EU i Pavalur), membres de les organitzacions professionals agràries (AVA i Unió de Llauradors i Ramaders), representants de les organitzacions sindicals agràries (Federació agroalimentària UGT-PV i Federació del Camp CCOO) i les organitzacions locals (SAT 3517 La marjal,  SAT 4560 L'Horta, Cooperativa Agrícola Puzol i la Real Acequia de Moncada). La secretària del Consell és Paqui Rajadell.

2. Comissió d'Agricultura:
S'ocupa d'estudiar propostes vinculades a infraestructures agràries i medi ambient. L'oficina s'encarrega de preparar tota la documentació precisa. No existeix una periodicitat regular per a la seua convocatòria. La secretària de la comissió és Inmaculada Luque.

3. Ordenances i reglaments:

En el 2002 es va aprovar la primera Ordenança del Camp, a proposta del Consell Agrari Municipal, en la qual es contemplen totes les normatives que s'han de complir en matèria agrícola. També es supervisa el compliment d'altres normatives, com el Pla Local de Cremes o el Reglament del Consell.
En desembre de 2005 es va aprovar una nova Ordenança del Camp, actualitzant-se els seus continguts.

4. Millores d'infraestructures:
Des de l'oficina es coordinen els Plans Parcials d'Obres i Serveis de la Diputació, els convenis amb l'INEM i els plans de la Conselleria d'Agricultura, totes elles destinades a millorar la xarxa de sèquies i camins agrícoles.

5. Campanyes de l'agricultura:
Tres són els projectes de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació els tràmits dels quals realitza l'oficina: la replantació de cítrics per haver sigut atacats pel virus de la tristesa, les ajudes contra la plaga de la mosca de la fruita i els cursos formatius per a agricultors i ramaders.

6. Campanyes de medi ambient:
Dos tràmits habituals: les ajudes a la construcció de cremadors i les autoritzacions de crema de restes agrícoles.

7. Gestions més freqüents:
Informes sobre titularitat rústica i consultes sobre dades catastrals s'efectuen des del Departament de Gestió Tributària.

 

 

Altres