Policia - Gestio

Policia - Gestio


Policia Local

Com sol·licitar el DNI o passaport?
Els temes de documentació són competència exclusiva de la Policia Nacional, i no de la Guàrdia Civil o de la Policia Local.

A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà se sol·licitarà data per a realitzar este tràmit, ací a la localitat. A l’Espai Social La Barraca acudeix tots els mesos una Unitat Mòbil de la Policia Nacional, que realitza l’expedició de DNIs. Per a recollir-los cal presentar-se a l’O.A.C., amb el resguard que entrega la Policia Nacional, en el termini d’un mes aproximadament.

El passaport només es pot sol·licitar a les Comissaries de la Policia Nacional.

Com puc donar de baixa un vehicle?
Esta gestió només la pot realitzar el titular d’un vehicle que ja no puga circular o que, per altres causes, desitge desfer-se del mateix.

Haurà de personar-se al Negociat de Sancions i signar un document de cessió del vehicle a l’Ajuntament de Puçol, per a procedir a donar-lo de baixa a la Junta de Policia de Trànsit i el seu trasllat a un desballestament autoritzat.

Com puc sol·licitar un informe d’una actuació de la Policia Local?
Esta gestió només la poden realitzar les persones que siguen part en l’assumpte o els seus representants legals.

Se sol·licitarà per escrit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. El document de sol·licitud s’enviarà al Departament de Policia Local que, després d’informar d’allò sol·licitat, el tornarà a l’O.A.C. Des d’allí es farà arribar a la persona interessada.

Com puc sol·licitar una còpia d’un atestat de trànsit realitzat per la Policia Local?
Esta gestió només la poden realitzar les persones que s’hagen vist implicades en l’accident, o els seus representants legals.

Se sol·licitarà per escrit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. El document de sol·licitud s’enviarà al Departament de Policia Local que, després d’informar d’allò sol·licitat, el tornarà a l’O.A.C. Des d’allí es farà arribar a la persona interessada, previ pagament de les taxes que corresponen.

Què he de fer per a denunciar una falta, una infracció a les Ordenances Municipals o un problema amb un veí?
S’haurà de realitzar sempre davant els Cossos de Seguretat de l’Estat, en el nostre cas, davant la Guàrdia Civil de Puçol.

No obstant, i només quan hi haja una necessitat o pressa de la intervenció policial, es podrà denunciar davant la Policia Local. En este cas, serà necessari signar, pel denunciant, un Acta de Denúncia perquè es puga actuar de forma immediata.

Per a la segona i tercera qüestió, serà necessari i imprescindible que d’eixa reclamació, o queixa, quede constància en un acta, document que haurà de ser signat pel reclamant o denunciant. Açò serà la base perquè es realitze una actuació policial per a la comprovació dels fets denunciats i, en conseqüència, s’emetrà l’oportú informe al departament municipal corresponent.

Altres