Programa Medi Ambient 2009

Programa Medi Ambient 2009

Programació tallers mediambientals 2009

 

Esta és la programació prevista de ‘Puçol, naturalment' per als col·legis de la població per a l'any 2009.

Col·legi Concertat Virgen al Pie de la Cruz:

- Contacontes "Les gotes viatgeres" per a 3r d'infantil (5 anys), 25 alumnes, l'11 de febrer del 2009 al matí.

- Taller "Inútils" per a 6t de primària, 25 alumnes, el 3 de març del 2009 a la vesprada.

- Taller "Depuradora en miniatura" per a 4t de primària, 25 alumnes, l'1 d'abril del 2009 a la vesprada.

- Taller "Mòbil del cicle de l'aigua" per a 2n de primària, 25 alumnes, el 2 d'abril del 2009 a la vesprada.

 

Col·legi Públic Bisbe Hervàs:

- Quatre tallers "Jocs sobre l'aigua" per a 2n i 3r de primària (castellà i valencià), durant la primera setmana de maig:

- 2n castellà: 26 alumnes

- 2n valencià: 25 alumnes

- 3er castellà: 24 alumnes

- 3er valencià: 21 alumnes

 

tallers

 

Col·legi Educació Infantil La Milotxa:

Dirigits als alumnes de 5 anys, el 28 d'abril al matí (9:30 a 10:30 h):

- El cicle de l'aigua en miniatura.

- Jocs sobre l'aigua.

- Contacontes "Les gotes viatgeres".

- Mòbil del cicle de l'aigua.

 

Col·legi Públic Lluís Vives:

Quatre tallers "El cicle de l'aigua en miniatura":

- 1r castellà el 24 de març a les 10 h.

- 1r valencià el 24 de març a les 11:30 h.

- 2n castellà el 12 de febrer a les 9 h.

- 2n valencià el 12 de febrer a les 11:30 h.

 

Col·legi Públic Jaume I:

El 2 de març a les 10:00 h:

- Contacontes "Les tres bessones i les 3 S" per a 25 alumnes (de tres anys i 1r de primària).

- Contacontes "Les gotes viatgeres" per a 23 alumnes (1 de primària).

- Taller "Mòbil del cicle de l'aigua" per a 28 alumnes (2 primària).

- El 2 de març a les 11:30 h:

Taller "Experimentant amb sol i aire" per a 25 alumnes (6 de primària).

 

Altres